روح اله صلبی

کد ملی 212164xxxx


شرکت ها

عنوان
خدماتی مشاوره ای حسابگران جوان گلستان
صنعت چوب آراد گلستان

توضیحات


آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1691463
آگهی تغییرات شرکت حسابگران جوان گلستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۴۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. ـ اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای سید ابراهیم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶وآقای محمد حسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱وآقای سعید هزارجریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲وخانم مریم نادعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱. ـ آقای محمد زلفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای روح اله صلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112365
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت چوب آراد گلستان در تاریخ ۱۶/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: جنگلداری و بهره برداری از جنگل و کلیه موارد وابسته به صنعت چوب از تولید تا برداشت و کلیه صنایع تبدیلی وابسته و صنایع مربوطه، کلیه تولیدات چوبی، انواع روکش‌ها، تهیه، تولید و توزیع،. خرید، فروش واردات وصادرات انواع نهاده‌های کشاورزی، باغی، جنگلی و صنایع چوب و دکوراسیون چوب و ابزار و ادوات و دستگاههای مربوطه، پیمانکاری جنگل از قبیل تبدیل محمولات جنگلی (نجاری)، گرده بینه، الوار، کاتین و حمل و کشش گرده بینه با دستگاههای مربوطه، خرید و فروش محمولات جنگلی از قبیل، هیزم، کاتین، الوار، گرده بینه، خرید و فروش محمولات باغی و عقدقرارداد با کارخانه‌ها، تولید پوشال (خرد شده هیزم) جهت مصارف مرغداری، تولید تخته و ابعاد مختلف چوب با استفاده از دستگاه رام و اره فلکه برقی، تولید زغال با استفاده از کوره‌های سنتی و صنعتی، صنعت مبل سازی، صنعت تخته فشرده شده، نئوپان و ام دی اف، صنعت روکش چوب، صنایع تولیدی مربوط به چوب آلات جنگلی و باغی، تهیه، تولید و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی، باغی، جنگلی و صنایع چوب و دکوراسیون چوب و ابزار و ادوات دستگاههای مربوطه، خرید و فروش محصولات کشاورزی، خرید و فروش سموم مربوط به محصولات کشاورزی، کارخانه شالیکوبی، امورپیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفند داری)، شیلات و آبزیان، احداث یارد جهت جمع آوری محمولات باغی و جنگلی و ارسال به کارخانه‌ها برای مصارف هیزم و ارسال محمولات صنعتی جهت مصارف صنعت چوب، انجام کلیه مراحل طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء و پیمانکاری در رشته ساختمان، در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی وسازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها، جاده سازی، پل سازی، ابنیه فنی، شن ریزی، زیرساختهای راهها، ایجاد و شرکت در کلیه همایشها، نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج کشور در کلیه امور مربوطه، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، گرگان، بلوار رسالت، بهارستان ۹، روبروی مدرسه ابتدایی استرآبادی، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۱/۸/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه شهداء گلستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. ابوذر بالاخلی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۲. باباعلی بالاخلی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. مرتضی پاسندی یساقی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ابوذر بالاخلی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: روح اله صلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی بهمن شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206678
آگهی تغییرات شرکت حسابگران جوان گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۴۴۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان مالی سالهای xxx۱ و xxx۲ و xxx۳ و xxx۴ به تصویب رسید. آقای سید ابراهیم حسینی کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم نادعلی پور کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسن احمدی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید هزارجریبی مسعودی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - آقای محمد زلفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی با رعایت ماده xxx قانون تجارت و آقای روح اله صلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660285
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب آراد گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۰۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ابوذر بالاخلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، باباعلی بالاخلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، نصیبه یوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ که برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند . - روح اله صلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و بهمن شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15712037
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب آراد گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11882 و شناسه ملی 14006300330

آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب آراد گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx82 و شناسه ملی xxxxxxxxx30 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/xxx9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روح اله صلبی به شماره ملی xxxxxxxxx1 به سمت بازرس اصلی و آقای علی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx2 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15951532
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب آراد گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11882 و شناسه ملی 14006300330

آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب آراد گلستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx82 و شناسه ملی xxxxxxxxx30 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/xxx0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوذر بالاخلی به شماره ملی xxxxxxxxx2 ، باباعلی بالاخلی به شماره ملی xxxxxxxxx8 و نصیبه یوری به شماره ملی xxxxxxxxx0 بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روح اله صلبی به شماره ملی xxxxxxxxx1 به سمت بازرس اصلی و علی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx2 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 98و99 مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور