رسمــیو

موتور جستجو و تحلیل داده‌های رسمی کشور

اطلاعات شرکت‌ها، اشخاص، محصولات و تجارت

رسمیو شرکت

شرکت‌ها را با بیشترین جزییات ممکن بشناسید!

رسمیو شخص

شرکت‌های افراد را برای اولین بار در ایران ببینید!

رسمیو صنایع صنعت

تحلیل صنایع بر اساس داده‌های باز، تنها با یک کلیک در اختیار شماست!

جستجوی پیشرفته رسمیو

فیلتر بگذارید و مشتریانتان را با جستجوی پیشرفته پیدا کنید!

 شرکت‌های بورسی و غیربورسی رسمیو

از مجمع شرکت‌های بورسی و غیربورسی جا نمانید!

 گراف ارتباطات رسمیو

ارتباطات پیچیده شرکت‌ها و افراد را با گراف ارتباطات کشف کنید!

با اشتراک‌های رسمیو اطلاعات شرکت‌ها را شفاف تر ببینید!

بیشتر جستجو کنید، گراف‌های ارتباطات بیشتری ببینید و با صنایع بیشتری آشنا شوید. اشتراک‌های ویژه رسمیو برای کسب و کارهای پیشرو...

رسمیو برای شما

سرمایه گذاران و سهامداران

سرمایه گذاران و سهامداران

بازرگانان و تاجران

بازرگانان و تاجران

نهادهای مالی

نهادهای مالی

صنعتگران و تولیدکنندگان

صنعتگران و تولیدکنندگان

بازاریابان و فروشندگان

بازاریابان و فروشندگان

پژوهشگران، خبرنگاران

پژوهشگران، خبرنگاران

نهادهای حاکمیتی و نظارتی

نهادهای حاکمیتی و نظارتی

مشتریان رسمیو