اطلاعات اشخاص

تا قبل از رسمیو، علی‌رغم تأکیدات قانونی،‌ اطلاعات شرکت‌داری افراد،‌ به راحتی در دسترس نبود. عملکرد سامانه روزنامه رسمی نیز به گونه‌ای بود که باعث ناشناخته ماندن آن شده بود. رسمیو با دریافت داده‌های روزنامه رسمی و طبقه‌بندی و تقطیع آن با دیگر داده‌ها،‌ پایگاه داده‌ای را ایجاد کرد که افراد بتوانند با هوشمندی و اطلاعات کامل تصمیم بگیرند.

در صفحه اشخاص در سامانه رسمیو، چه داده‌هایی قابل مشاهده است؟

در قسمت اشخاص سامانه رسمیو،‌ ابتدا یک بیوگرافی کلی از شرکت‌داران،‌ مثل نام و نام خانوادگی،‌ محل ثبت شناسنامه و کد ملی را می‌توان مشاهده کرد.

قسمت بعدی در مورد شرکت‌های مرتبط با شرکت‌داران است که در ابتدا شرکت‌هایی که فرد در آن‌ها مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بوده است ارائه می‌شود و در ادامه دیگر شرکت‌هایی که فرد در آن‌ها عضو هیئت مدیره یا بازرس بوده است بیان می‌شود. تاریخ فعالیت هرکدام از این موارد نیز بیان می‌شود.

ضمن اینکه این قابلیت هم وجود دارد که با کلیک بر روی آیکن «فقط شرکت‌های مشغول به کار» صرفاً شرکت‌هایی بیان شوند که فرد در حال حاضر در آن‌ها فعالیت دارد.

در آخرین قسمت این صفحه، آگهی‌های روزنامه رسمی مربوط به شخص که در آن‌ها به عضویت‌های او در هیئت‌ مدیره‌های مختلف اشاره شده است،‌ در دسترس قرار گرفته است.

یکی دیگر از مواردی که از این صفحه قابلیت دسترسی به آن وجود دارد،‌ گراف ارتباطات است. این گراف که از ابداعات رسمیو است، به ارتباطات شرکتی افراد اشاره می‌کند و در یک نگاه می‌توان همه افرادی که با یک فرد از طریق شرکت‌های مختلف ارتباط دارند را شناخت.

مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد،‌ داده و اطلاعاتی است که در صفحه مربوط به اشخاص، قابلیت ارائه به کاربران را دارد. اما برای دسترسی به برخی از این داده‌ها و اطلاعات،‌ نیاز به تهیه اشتراک‌های سالیانه رسمیو است. برای آشنایی با این اشتراک‌ها و اینکه برای دسترسی به چه داده‌ای،‌ تهیه چه اشتراکی لازم است،‌ به صفحه مقایسه اشتراک‌ها مراجعه کنید.