گراف ارتباطات

یکی از ویژگی‌های پرمخاطب نسخه قبلی رسمیو، گراف ارتباطات بود. گرافی که مجموعه روابط شرکتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها را نشان می‌داد. اینکه یک فرد خاص از طریق عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها، با چه اشخاص دیگری در تعامل است. با اینکه این گراف مورد استفاده تعداد زیادی از کاربران قرار گرفت و جلب توجه زیادی کرد، اما نقاط ضعفی هم داشت که کاربران این سامانه، در نظرسنجی‌های دوره‌ای رسمیو به آن‌ها اشاره کرده بودند. در گراف ارتباطات جدید رسمیو این موارد برطرف شده و امکانات جدیدی نیز به آن اضافه شده است.

در صفحه گراف ارتباطات در سامانه رسمیو، چه داده‌هایی قابل مشاهده است؟

روابط پیچیده‌ای که دیگر پیچیده نیست!

گراف ارتباطات نسخه جدید رسمیو، از نقاط عطف این سامانه است. گرافی که علاوه بر ارتقاء شکل ظاهری، به کاربر اجازه می‌دهد به سادگی و در یک نگاه، با مجموعه روابط بین افراد و شرکت‌ها آشنا شود و گراف ارتباطات افراد و شرکت‌های مختلف را ببیند و از آن‌ها عکس بگیرد.

روابط از طریق شرکت‌ها

در گراف نسخه قبلی رسمیو، کاربر صرفاً می‌توانست روابط شرکتی یک شخص خاص را بررسی کند بدون اینکه متوجه شود این روابط از مسیر چه شرکت‌هایی ایجاد شده است. یعنی دور هر نفر، نام تعدادی افراد آمده بود که در تعامل با او بودند، اما مشخص نبود که این تعاملات از طریق چه شرکت یا شرکت‌هایی ایجاد شده است. در گراف جدید رسمیو، مسیر ارتباط افراد از طریق شرکت‌ها مشخص شده است. اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها مشخص شده‌اند و ارتباط هر عضو با افراد دیگر از طریق شرکت‌های دیگر هم به تصویر کشیده شده است.

شرکت مادر، شرکت زیر مجموعه

یکی از خصوصیاتی که در نسخه قبلی گراف ارتباطات نبود و در این نسخه اضافه شده است، روابط خود شرکت‌ها با هم است. شما می‌توانید هر شرکتی که را که انتخاب کردید،‌ گرافی از شرکت‌های مادر و زیرمجموعه آن بسازید و با اعضای هیئت مدیره آن‌ها نیز آشنا شوید. شرکت الف را در نظر بگیرید. شرکت‌های مادر شرکت الف یعنی شرکت‌هایی که از سهامداران عمده آن هستند و صندلی هیئت مدیره شرکت الف را در اختیار دارند. شرکت‌های زیرمجموعه شرکت الف یعنی شرکت‌هایی که شرکت الف از سهامداران عمده آن است و یکی از اعضای هیئت مدیره آن به حساب می‌آید.

تعداد مشاهده گراف ارتباطات بر اساس هر کدام از اشتراک‌های سالیانه رسمیو، محدودیت‌های مختلفی دارد. برای آگاهی از این محدودیت‌ها و خرید اشتراک سالیانه مدنظر به صفحه مقایسه اشتراک‌ها مراجعه کنید.