رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای غلام‌رضا تاجگردون

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
غلام‌رضا تاجگردون
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  426944xxxx
 • صادره از  گچساران(دوگنبدان)
 • شرکت‌ها  7
 • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1345 در گچساران
سمت(ها):
 • عضو هئیت علمی دانشگاه
 • معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تحصیلات:
 • دکتری اقتصاد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کهگیلویه و بویر احمد مرکز گچساران
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان کهگیلویه و بویر احمد مرکز گچساران
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم
 • عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال سوم
 • نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   7

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1400/4/2
آگهی 15866721
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هواپیمایی رهام درتاریخ 30/03/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- تصدی حمل و نقل هوایی مسافر و بار و محمولات پستی و پروازهای دربستی در داخل و خارج کشور در خطوط منظم و یا غیر منظم با موافقت و هماهنگی قبلی سازمان هواپیمایی کشوری ـ خرید و فروش، اجاره و استیجار هواپیما و موتور و متفرقات و همچنین آلات و وسایل و لوازم یدکی و هرگونه تجهیزات زمینی یا هوایی دیگر مربوط به امور هواپیمایی که مورد نیاز و استفاده باشد ایجاد تأسیسات لازم برای ساختن هواپیما ایجاد تأسیسات لازم برای تعمیر و نگهداری و بازدید اساسی مربوط به هواپیما و موتورآلات و ادوات، دستگاهها و متفرقات و قطعات آنها و سایر وسایل وتجهیزاتی که در امر هواپیمایی مورد استفاده قرار میگیرد تهیه و نصب وسایل مخابراتی و ارتباطی و استفاده از آنها با رعایت مقررات مربوطه آموزش کارکنان هواپیمایی اعم از پروازی، فنی و اداری و ایجاد مرکز آموزش هوانوردی اعطای نمایندگی کل و همچنین نمایندگی فروش بلیط به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل کشور و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه انجام خدمات مربوط به هواپیما و مسافر و بار (هندلینگ) به طور مستقیم و یا واگذاری خدمات مذکور به نمایندگان در نقاط مختلف ـ سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی در اموری که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به فعالیت و بهره برداری هواپیمایی است اخذ و اعطای کمکهای عملیاتی و فنی و اداری در امور مربوط به هواپیمایی انجام هرگونه خدمات مربوط به صنعت هواپیمایی مسافر و بار مانند هندلینگ، کترینگ، خدمات زمینی، پزشکی هوایی، مرکز نگهداری جا و غیره ارایه خدمات هلیکوپتری و پشتیبانی از عملیات توسعه و تأسیس، تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاهها و امکانات مخابراتی و پستی کشور خرید و اجاره هواپیماها و هلیکوپترهای مورد نیاز و متناسب با فعالیت و هدف شرکت، و ایجاد امکانات و تأسیسات فرودگاهی سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتها و موسسات و پذیرش شریک یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اموری که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به صنعت هوایی باشد اخذ وام از دولت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ایجاد مرکز پزشکی هوایی و زمینی و آمبولانس هوایی و تاسیسات منضم به آنها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم تاسیس موسسات و شرکتهای اقماری به منظور تامین نیازهای ناشی از توسعه عملیاتی، فنی ،بازرگانی، تدارکاتی و خدماتی و غیره در داخل و خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاری یا مشارکت با اینگونه موسسات و شرکتها ارایه خدمات مربوط به عسکبرداری هوایی و خدمات مشاوره هوانوردی، جهت امور نقشه برداری پس از اخذ مجوزهای مربوطه و پس از تایید سازمان هواپیمایی کشوری راه اندازی و ایجاد دفاتر و بهره برداری وی آی پی و سی آی پی )تشریفات(پس از تایید سازمان هواپیمایی کشوری ایجاد مراکز سرویس هوایی در ایران و خارج از کشور کلیه فرودگاه ها ارایه خدمات هوانوردی در خصوص بازرسی و بازدید از مراکز هوانوردی و فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی و وسایل پرواز ایجاد و بهره برداری مراکز شبیه ساز پرواز(سیمیلیتور) برای کلیه وسایل پرنده جهت کلیه گروه های پرواز ارایه خدمات نرم افزاری هوانوردی مشارکت و راه اندازی و بهره برداری و ارایه خدمات سوخت رسانی در فرودگاه های کشور پشتیبانی زمینی و فرودگاهی، ماشین های سوخت رسان، آتشنشانی و اطفا حریق و سایر ملزومات یک شرکت هواپیمایی بار و مسافر خدمات فرودگاهی و هندلینگ خدمات رمپ خدمات آپرون خدمات آتشنشانی و ایمنی زمینی خدمات مارشالی ارایه خدمات سرویس های حمل و نقل فرودگاهی خدمات مالی هوانوردی لازم به ذکر است در هریک از موارد فوق الاشاره، چنانچه فعالیت مورد نظر مطابق قوانین و مقررات مستلزم اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری باشد، اخذ مجوز از آن سازمان الزامی است. مبلغ 8457000000ریال طی گواهی بانکی شماره 347/820/1400مورخ 28/2/1400بانک سامان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است به موجب مجوز شماره 11612مورخ 18/3/1400سازمان هواپیمایی کشوری آگهی گردید . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، کوچه مدیر ، خیابان شهید علی یزدان پناه ، پلاک 65 ، طبقه همکف کدپستی 1968835411 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 6,508,457,000,000 ریال نقدی 3,491,543,000,000 ریال غیر نقدی سرمایه غیر نقدی شامل دو ملک به ارزش وارد شوید طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بشماره1411منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 347/820/1400 مورخ 28/02/1400 نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد 820 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای سعید اکبری به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی علی عسگری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدجواد حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید غوابش به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای غلامرضا تاجگردون به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای نایب رییس هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضای نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و حق امضای اوراق عادی و اداری با امضای نایب رییس هیات مدیره یا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای وحید ربیعی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای حسین واحدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 27/12/1399 سازمان هوایی کشوری تاسیس گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/2
آگهی 15764074
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 444067 و شناسه ملی 10320903570
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/12/1399 و تاییدیه شماره 599/602/1400 مورخ 10/1/1400 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غلامرضا تاجگردون به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضای هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید به موجب ماده 40 اساسنامه شرکت، وظایف و اختیارات هیات مدیره با لحاظ نمودن کلیه آیین نامه های و مصوبات شورای عالی بیمه و آیین نامه 90 و 97 و طی نمودن آیین نامه حاکمیت شرکتی و گذراندن فرآیندها و طرح موضوعات در کمیته های مصوب هیات مدیره به شرح ذیل تا اطلاع ثانوی به مدیرعامل شرکت تفویض می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات و ملاحظه صرفه و صلاح شرکت راساً یا با تفویض آن به هر یک از مدیران و یا کارکنان شرکت نسبت به اجرا و اعمال آن اقدام نماید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، با رعایت مقررات و در حدود مصوبات هیات مدیره. - پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و انسداد حساب های شرکت. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب مصوبات هیات مدیره و آیین نامه معاملات. - اجاره و استجاره واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق الحضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز و دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومیه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها و بروات سفته ها توسط یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و یا دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت امضا می شود. هر یک از صاحبان امضا مجاز می توانند با تصویب هیات مدیره حق امضای خود را موقتا و دیگر مسیولین شرکت واگذار نماید. اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/30
آگهی 15666968
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سهند تجارت سرمد درتاریخ 28/11/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شخصیت حقوقی : خرید و فروش و صادرات و واردات و تولید و توزیع و پخش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از ماشین آلات و تجهیزات جانبی ، مواد اولیه وفرآورده های غیر نفتی مجاز، مواد غذایی مجاز ، دانش فنی و خدمات مشاوره ای در زمینه پروژه ها و مدیریت و نظارت فنی بر اجرای پروژه ها به صورت ارایه مشاوره درزمینه سرمایه گذاری در پروژه ها اعم از صنعتی، خدماتی و توزیعی مجاز خرید و فروش کلیه اموال منقول مجاز و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،شرکت در کلیه نمایشگاهها،مزایده ها و مناقصات بخش دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی،اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات معتبر داخلی و خارجی،ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، احداث کارخانه و نصب و راه اندازی خطوط تولیدی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، کوچه نور ، بلوار نلسون ماندلا ، پلاک -113 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 1917743153 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 64/1653/3/72 مورخ 23/09/1399 نزد بانک صادرات شعبه بلوار آفریقا با کد 1653 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای جواد معصومی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای غلامرضا تاج گردون با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بیمه سرمد به شناسه ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای جهان بخش محبی نیا به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/30
آگهی 14703560
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مشک و ملار درتاریخ 23/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع موسسه : موضوع : برگزاری نشست‌های فرهنگی ، ادبی ، شعر و شاعران ، معرفی ، بررسی و نقد کتاب و نشریه و نیز انتخاب و اهدای جوایز به برگزیدگان آثار فرهنگی و هنری . مشارکت در برگزاری همایش ، گردهمایی و سمینار و همکاری در برپایی مسابقات و نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و هنری . تهیه و عرضه و مبادله محصولات فرهنگی و هنری دارای مجوز از قبیل : کتاب مطبوعات ، نوارهای صوتی و تصویری ، سی دی ، فیلم‌های ویدئویی و اقلام رایانه‌ای مجاز به ویژه در زمینه‌های معارف اسلامی و علوم قرآنی و زبان و ادبیات فارسی و نیز فیلم‌های مستند و سینمایی ( دارای مجوز ) . انجام فعالیت هایی برای گسترش امر کتاب مطالعه و کتابخوانی ، آموزش شیوه‌های تند خوانی . تهیه فیلم‌های تلوزیونی ، ویدئویی ، انیمیشن و رایانه‌ای بلند و کوتاه اعم از داستانی ، مستند ، آموزشی ، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف موسسه و مطابق با ضوابط مربوطه . برگزاری جشنواره‌های هنری . اعزام گروه‌های هنری و یا دعوت از آنان برای اجرای مراسم . تاسیس نگارخانه ( گالری ) و یا برگزاری نمایشگاه‌های هنری برای نمایش آثار هنری نقاشی گرافیک ، عکاسی ، خوشنویسی ، نگارگری ، مجسمه ، مینیاتور ( بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 22/03/1398 مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) مدت موسسه : نامحدود مرکز اصلی موسسه : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان الوند خیابان سی و هفتم پلاک 2 طبقه پنجم واحد شرقی کد پستی : وارد شوید شعبه موسسه : استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان گچساران میدان امام خمینی ( ره ) خیابان مدرس غربی نبش کوچه دوم کد پستی وارد شوید نام مدیر شعبه : آقای امیرحسین نوروزی به شماره ملی وارد شوید سرمایه موسسه : مبلغ ر وارد شوید یال می‌باشد . اولین مدیران موسسه : آقای غلامرضا تاجگردون به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حیدر عدالتی نژاد به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره آقای آرش کنارکوهی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرحسین نوروزی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا درخشان به شماره ملی وارد شوید ( خارج از شرکا ) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا احمدرضا درخشان به سمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا درخشان به سمت مدیرعامل و احمدرضا درخشان به سمت مدیرشعبه و غلامرضا تاجگردون به سمت مدیرشعبه و حیدر عدالتی نژاد به سمت مدیرشعبه همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/8
آگهی 1348836
آگهی تغییرات موسسه سندیکای بیمه گران ایران به شماره ثبت ۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۳۷۸۲
به استناد صورتجلسه شورای اداری مورخ16/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای جواد سهامیان مقدم به کدملی0937520731 بعنوان رئیس شورای عمومی
آقای عبدالمحمود ضرابی به کدملی128443118 بعنوان نائب رئیس شورای عمومی
آقای فریدون صفرخانلو به کدملی0046470141 بعنوان خزانه دار سندیکای
آقای غلامرضا تاج گردون به کدملی4269448441 بعنوان دبیرکل سندیکای انتخاب شدند.
پ1776809 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/16
آگهی 9683700
آگهی تأسیس موسسه بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر
موسسه فوق در تاریخ 31/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: مطالعه و ترویج مطالعات بانکداری اسلامی و آموزش آن تهیه و تدوین استانداردهای بانکداری اسلامی توسعه تحقیقات و مطالعات مالی بانکداری اسلامی و برقراری دوره‌های مرتبط آموزشی ترجمه متون بانکداری اسلامی به زبان‌های مختلف گسترش شبکه تفکر اسلامی در حوزه بانکداری تمهید مشارکت اندیشمندان اسلامی با تشکیل نهاده‌های کاری در حوزه بانکداری اسلامی تقویت مبانی تفکر در زمینه‌های زیرساختهای مالی اسلامی و تقویت ظرفیتهای آن ـ تبیین و توسعه مبانی فقهی در بانکداری اسلامی تعیین و اعطای جایزه بانکداری اسلامی در حوزه موضوع فعالیت ایجاد امکان گفتگوی استراتژیک در مباحث بخش مالی اسلامی ایجاد و گسترش سیستمهای اطلاعاتی مرتبط ایجاد کتابخانه مجازی بین بانکهای اسلامی حمایت و تقویت نهادهای مرتبط با بانکداری اسلامی برگزاری نشست‌ها سمینارها کنفرانسهای تحقیقاتی و تبلیغاتی داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های مالی بانکداری اسلامی.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید باهنر میدان باهنر شماره 31 ـ کدپستی 1978647153

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/000/5 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای غلامرضا تاج‌گردون به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای سید عباس موسویان به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای هادی اخلاقی‌فیض‌آثار به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با دو امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر موسسه معتبر میباشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجودآورنده تعهدات مالی برای موسسه نباشد با امضا رئیس موسسه همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/18
آگهی 9545624
آگهی تصمیمات موسسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌ المللی به شماره ثبت ۵۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۰۷۰۸۷۸
بموجب صورتجلسه هیات‌رئیسه مورخ 10/9/89 محمد نهاوندیان به کدملی وارد شوید بنمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بسمت رئیس کمیته ایرانی ICC و ولی‌اله سیف به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس کمیته ایرانی ICC و محمدمهدی بهکیش به کدملی وارد شوید بنمایندگی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا بسمت نائب رئیس کمیته ایرانی ICC و حسین سلیمی به کدملی وارد شوید بسمت خزانه‌دار کمیته ایرانی ICC و محمدمهدی راسخ به کدملی وارد شوید بنمایندگی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و اسداله عسگر‌اولادی به کدملی وارد شوید و مسعود دانشمند به کدملی وارد شوید بنمایندگی فدراسیون حمل و نقل ایران و غلامرضا تاجگردون به کدملی وارد شوید بنمایندگی سندیکای بیمه گران ایران بسمت اعضاء هیئت‌رئیسه کمیته ایرانی ICC بمدت 3 سال انتخاب شدند. محمدمهدی بهکیش بسمت دبیرکل کمیته ایرانی ICC انتخاب شدند. امضای مجاز در کمیته ایرانی ICC برای چکها و اسناد تعهدآور با رئیس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC خواهدبود و در غیاب رئیس یکی از نواب رئیس و در غیاب دبیرکل خزانه‌د‌ار امضا خواهند کرد به شرطی که هر دو امضا یکی نباشد وجود یکی از دو امضا رئیس یا دبیرکل در هر پرداخت الزامی است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/11/25
آگهی 11751639
آگهی تصمیمات موسسه سندیکای بیمه گران ایران ‌به شماره ثبت ۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۳۷۸۲
باستناد صورتجلسه شورای عمومی مورخ 14/10/89 جواد سهامیان‌مقدم به کدملی وارد شوید به سمت رئیس شورای عمومی و غلامرضا تاج‌گردون به کدملی وارد شوید به سمت دبیر کل و فریدون صفرخانلو به کدملی وارد شوید بسمت خزانه‌دار و عبدالمحمود ضرابی به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس شورای عمومی برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi