تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای محمود صادقی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمود صادقی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  417136xxxx
 • صادره از  الیگودرز
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  7
متولد 1341 در قم
سمت(ها):
 • استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه
 • مشاور وزیر و مدیر کل بازرسی پاسخگویی به شکایات وزارت علوم

تحصیلات:
 • دروس خارج فقه و اصول
 • دکتری حقوق خصوصی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1398/8/2
آگهی 14853569
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد در تاریخ 23/07/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: ارتقاء سلامت و کاهش فساد، نابرابری، تبعیض و فقر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 25/02/98 معاونت مشارکتهای مردمی وزارت کشور مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ـ 16، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد 403 دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای حسین راغفر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رحمت اله حافظی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره خانم پروانه سلحشوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا واعظ مهدوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهزاد کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. همچنین آقای محسن ایزدخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه سعیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد. پ980723969121603  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/24
آگهی 13415231
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی مالکیت فکری رایند درتاریخ 16/02/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی بعنوان مشاوره حقوقی و وکالت، کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی ملی و بین المللی، انجام وکالت در مراجع قضائی - اداری - مالی - ثبتی - دادگاههای خانواده - شهرداری‌ها و کمیسیونهای آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاه‌های انقلاب و مراجع مربوطه به تعزیرات حکومتی، انجام وکالت در مراجع مالیاتی و کمیسیون‌های آن - هیات‌های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی - دیوان عدالت اداری - قبول مشاوره و اعلام نظر وارائه خدمات مشاوره‌ای در عرصه‌های مختلف حقوقی و علمی و اشخاص حقیقی وحقوقی، قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام آن در موارد اختلاف و دعاوی در عرصه مختلف ملی و بین الملل نزد مراجع و مراکز ملی و بین الملل و پذیرش حکمیت، نقد، ارزیابی علمی موضوعات و رویه‌های قضایی واجرایی، انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی اعلام نظریه‌های علمی، تخصصی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و معنوی، دارایی‌های فکری انجام خدمات آموزشی و پژوهشی و مطالعات حقوقی ملی و بین المللی برگزاری همایش‌ها وکارگاه‌های علمی، تخصصی وتشکیل کارگروه‌های حقوقی، چاپ نشریات حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - فاطمی - خیابان کارگر شمالی - بن بست (کوچه سوم) - پلاک - 2 - طبقه دوم - واحد 4 - کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: وارد شوید ریال می‌باشد. اسامی و میزان دارائی هر یک از شرکاء: محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید دارنده: وارد شوید ریال سهم الشرکه وحید صادقی به شماره ملی وارد شوید دارنده: وارد شوید ریال سهم الشرکه محمدسعید صادقی به شماره ملی وارد شوید دارنده: وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محمدسعید صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وحید صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/4
آگهی 12442338
آگهی تغییرات شرکت دارايي هاي فكري و فناوري ايده پردازان مدرس موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۱۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی وارد شوید آقای حسن علم خواه به شماره ملی وارد شوید آقای حامد امینی رنجبر به شماره ملی وارد شوید وآقای میثم نوری به شماره ملی وارد شوید سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمود صادقی به به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین صالحی وزیری به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای حسن علم خواه به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد امینی رنجبر به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم نوری به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیداسماعیل جلیلیان به شماره ملی وارد شوید خارج از اعضای هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق آقای سیداسماعیل جلیلیان و حسین صالحی وزیری همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پ940727663652569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/3
آگهی 1107952
آگهی تغییرات موسسه انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به شماره ثبت۲۶۴۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۱۰۴۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/3/92 که در تاریخ 25/3/92 واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند. سیدحسن میرحسینی به شماره ملی وارد شوید و محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید و سیدحسین صفایی به شماره ملی وارد شوید و مهدی زاهدی به شماره ملی وارد شوید و حمید عزیزی مرادپور به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اصغر محمودی به شماره ملی وارد شوید و غلامرضا رفیعی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره محمدجعفر حبیب زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرسی اصلی و محمدمعین السلام به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل تعیین شدند.
پ1671230 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/4
آگهی 469772

آگهی تغییرات موسسه دارایی های فکری و فناوری
ایده پردازان مدرس به شماره ثبت 21620
و شناسه ملی 10103441620
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 23/09/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن علم خواه به شماره ملی وارد شوید و آقای حامد امینی رنجبر به شماره ملی وارد شوید و آقای میثم نوری به شماره ملی 3874528901
2ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن علم خواه به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد امینی رنجبر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میثم نوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن علم خواه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
3ـ اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضای متفق آقای حسن علم خواه و آقای حسین صالحی وزیری همراه با مهر موسسه معتبر است.
در تاریخ 16/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011102213556 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/4
آگهی 11540516
آگهی تغییرات موسسه دارایی های فکری و فناوری ایده پردازان مدرس به شماره ثبت ۲۱۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ 23/09/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید و آقای حسین صالحی‌وزیری به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن علم‌خواه به شماره ملی وارد شوید و آقای حامد امینی‌رنجبر به شماره ملی وارد شوید و آقای میثم نوری به شماره ملی 3874528901

2ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین صالحی‌وزیری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن علم‌خواه به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد امینی‌رنجبر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم نوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن علم‌خواه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

3ـ اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضای متفق آقای حسن علم‌خواه و آقای حسین صالحی‌وزیری همراه با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ 16/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/8/24
آگهی 10881878
آگهی تاسیس موسسه انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
موسسه فوق در تاریخ12/8/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه‌ملی10320391041 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/8/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم حقوق مالکیت فکری سرو کار دارند همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز ارائه خدمات علمی آموزشی و پژوهشی برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی انتشار کتب و نشریات علمی.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تقاطع بزرگراه چمران آل‌احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی ـ کدپستی 6654654654

4ـ سرمایه موسسه: ندارد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5ـ آقای حسین صفائی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ 5ـ آقای سید قاسم جعفرزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5ـ آقای سید حسن میرحسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

5ـ5ـ آقای مهدی زاهدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

6ـ5ـ آقای سعید حبیبا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

7ـ5ـ آقای ستار زرکلام به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه‌دار به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر انجمن معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ 8ـ آقای محمدجعفر حبیب‌زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8ـ خانم ملیحه زارع به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi