تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای اکبر رنجبر زاده

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اکبر رنجبر زاده
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  401045xxxx
 • صادره از  اسدآباد
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  3
متولد 1344 در اسدآباد
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی
 • معاون اداری مالی و توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان همدان مرکز اسدآباد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان همدان مرکز اسدآباد

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1399/4/19
آگهی 15292563
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زراعت قهوه آریایی شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 546216 و شناسه ملی 14008568985
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر رنجبر زاده با کدملی وارد شوید با پرداخت 1.000.000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 10.000.000 ریال به 11.000.000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش: علیرضا خدادادیان دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بشماره ملی وارد شوید عبدالمجید خدادادیان دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بشماره ملی وارد شوید اکبر رنجبرزاده بشماره ملی دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بشماره ملی 4010451645 پ990416478590518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/18
آگهی 14491293
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود درمانی سوء مصرف مواد امید رهایی اسدآباد درتاریخ 02/12/1397 به شماره ثبت 1022 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : درمان بیماران سوء مصرف مواد با دارو‌های آگونیست ( MMT ) - خرید و فروش و واردات و صادرات تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی « ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد » بموجب مجوز شماره 12006/33/16 مورخ 18/10/1397 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان تاسیس گردید . بموجب مجوز شماره 23902/97 , 939 مورخ 18/10/1397 سازمان بهزیستی کشور ( اداره کل بهزیستی استان همدان ) تاسیس گردید . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان اسدآباد ، بخش مرکزی ، شهر اسدآباد ، میدان طالقانی ، کوچه شهید کرمیان ، خیابان فرهنگ ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زینب چهاردولی دوبراله به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای اکبر رنجبر زاده به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای اصغر رضائی اصل به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زینب چهاردولی دوبراله به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای اصغر رضائی اصل به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/5
آگهی 13562613
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد خیریه سفیر مدد ایرانیان در تاریخ 25/05/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خدمات رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری و توانبخشی نامیده_می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: کمک به افزایش مصونیت و ایمان در زندگی انسانها در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه. حمایت‌های مادی و معنوی از ایتام و افراد بی سرپرست و بدسرپرست دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی، با اولویت جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور. فراهم نمودن شرایط مناسب رفاهی نیازمندان از قبیل تامین هزینه‌های امرار معاش، ایاب و ذهاب، تامین مسکن، کمک به ازدواج و تامین جهیزیه، تامین هزینه‌های تحصیل و امکانات آموزشی با اولویت جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور. فراهم نمودن شرایط توانمندسازی نیازمندان از قبیل اشتغال و کارآفرینی، مشاوره شغلی. انجام فعالیت‌های ورزشی و تفریحی برای نیازمندان و کمک به کاهش استرسهای ناشی از فقر و کاهش آسیبهای ناشی از عوامل جانبی و روانی فقر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. تلاش در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و تسهیل ازدواج. درمان و کمک به بیماران صعب العلاج و نیازمند و انجام عمل‌های جراحی مورد نیاز نیازمندان و معلولان. کمک به افراد نیازمند آسیب دیده در حوادث و سوانح غیرمترقبه با همکاری و همانگی مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ویلا خیابان شهید استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک 38 طبقه دوم واحد 5 کدپستی وارد شوید دارایی موسسه: وارد شوید ریال اولین مدیران: شاهرخ رامین به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه کریم بیگلی کامران به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر رنجبرزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منیر السادات مصطفوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال و شاهرخ رامین به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای شاهرخ رامین (رئیس هیئت مدیره) و فاطمه کریم بیگلی کامران (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر مؤسسه معتبر است. علی عباسی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و سکینه یوسفی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره 66400/96 , 900 مورخ 10/5/96 سازمان بهزیستی کشور. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi