رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای جلال محمدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
جلال محمدی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    393285xxxx
  • صادره از  ملایر
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1400/1/7
آگهی 15702091
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/09/1399 و مجوز شماره 25171/992303 مورخ 16/10/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی آقای جلال محمدی به ش م وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب کردند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi