تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای امیرخجسته

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
امیرخجسته
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  387245xxxx
 • صادره از  همدان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1338 در همدان
سمت(ها):
 • رئیس دانشگاه فرهنگیان
 • رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

تحصیلات:
 • دروس خارج فقه و اصول، استاد امام خامنه ای
 • کارشناسی ارشد الهیات و ادبیات عرب
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان همدان مرکز همدان
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال دوم
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان همدان مرکز همدان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال سوم
 • رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال دوم
 • رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1395/5/18
آگهی 12176761
آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی بیت الفاطمه همدان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علی سلطانی قادری میهن به شماره ملی وارد شوید ـ آقای امیرخجسته به شماره ملی وارد شوید ـ آقای جابرسلطانی قادری میهن به شماره ملی وارد شوید 2ـ آقای عابدین حمیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حسین قراباغی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ش940304118771813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/18
آگهی 12176767
آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی بیت الفاطمه همدان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای علی سلطانی قادری میهن به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرخجسته به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای جابرسلطانی قادری میهن به شماره ملی وارد شوید به سمت عضواصلی هیئت مدیره 2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای (علی سلطانی قادری میهن) و امضاء متغیرنایب رئیس هیئت مدیره آقای (امیر خجسته) یا عضو اصلی هیئت مدیره آقای (جابر سلطانی قادری میهن) و با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش940304981303626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi