تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای حبیب اله نیکزادی پناه

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حبیب اله نیکزادی پناه
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  371968xxxx
 • صادره از  خاش
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1332 در خاش
سمت(ها):
 • مدیر بانک کشاورزی در استان های سیستان و بلوچستان،سمنان،کرمان،تهران،اصفهان
 • مدیر عامل صندوق کمک به محصولات کشاورزی کشورکارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی و منابع طبیعی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز بم

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1389/8/3
آگهی 10816154
آگهی تغییرات در شرکت دامداری و کشاورزی اصفهان شیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۴۷۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 10 و 11/5/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

1ـ آقایان هوشنگ فاتح بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و ایرج صفا بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و ارسیا فاتح بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و بانک کشاورزی با نمایندگی آقای محمد حسین حمزه پوری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای حبیب اله نیکزادی پناه بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی وارد شوید و منصور یزدانیان بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

2ـ هیئت مدیره از بین خود آقای هوشنگ فاتح را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسین حمزه پوری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اعلائی خارج از اعضای هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت معذوریت مدیرعامل باامضای رئیس و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

3ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

4ـ تراز مالی سال 1388 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 8/7/89 تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi