تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای محمدنعیم امینی فرد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدنعیم امینی فرد
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  359145xxxx
 • صادره از  ایرانشهر
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1345 در تهران
سمت(ها):
 • پزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تحصیلات:
 • دکتری
 • فوق تخصص فلوشیپ قرنیه
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز ایرانشهر/سرباز/فنوج
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/3/16
آگهی 13441870
آگهی تغییرات جراحیهای محدود امام حسین علیه السلام زاهدان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۹۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال از محل مطالبات نقدی حال شده و ورود شرکای جدید افزایش یافت. در نتیجه با افزایش سرمایه موسسه میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح ذیل می‌باشد: آقای سعید محمد شهنوازی به شماره ملی وارد شوید دارای 841/756/341/49. 6 ریال سهم الشرکه و آقای شهرام رخ فروز به شماره ملی وارد شوید دارای 560/838/782/12 ریال سهم الشرکه و آقای محمد صمیمی فر به شماره ملی وارد شوید دارای 318/726/376/11. 4 ریال سهم الشرکه و آقای محمدنعیم امینی فرد به شماره ملی وارد شوید دارای 280/419/391/6 ریال سهم الشرکه و آقای محمد اریش به شماره ملی وارد شوید دارای 748/996/236/2 ریال سهم الشرکه و آقای فرامرز فاضلی به شماره ملی وارد شوید دارای 856/283/278/1 ریال سهم الشرکه و آقای فیض محمد ریگی به شماره ملی وارد شوید دارای 784/425/917/1 ریال سهم الشرکه و آقای مرتضی صمیمی فر به شماره ملی وارد شوید دارای 241/112/406/1. 6 ریال سهم الشرکه و خانم سعیده خردمند به شماره ملی وارد شوید دارای 784/425/917/1 ریال سهم الشرکه و آقای حبیب الله زنجانی به شماره ملی وارد شوید دارای 434/026/470/1. 4 ریال سهم الشرکه و آقای علیرضا خزاعی به شماره ملی وارد شوید دارای 856/283/278/1 ریال سهم الشرکه و آقای علیرضا مالکی به شماره ملی وارد شوید دارای 856/283/278/1 ریال سهم الشرکه. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi