رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای امیر اکبری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
امیر اکبری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    350149xxxx
  • صادره از  بوشهر
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  5
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1400/5/11
آگهی 15943051
آگهی تأسیس شرکت پارسینا توسعه مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شماره ثبت3960
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارسینا توسعه مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) که در تاریخ 1400/05/05 تحت شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1400/05/05 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود : 1) موضوع شرکت : انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی - خرید و فروش و اجاره و استیجار و معاوضه هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول -سرمایه‌گذاری و مشارکت مالی و فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی در زمینه فعالیتهای توجیه‌پذیر زیر بنایی و رو بنایی، توسعه ای ،تولیدی، صنعتی( نفت و گاز ، سایر صنایع سنگین و سبک )، معدنی و صنایع مرتبط،‌عمرانی ،بازرگانی و گردشگری، هتل داری، خدمات مرتبط، مالی،اداری، خدماتی در مناطق آزاد و مدیریت اقتصادی این قبیل سرمایه‌گذاریها‌ - اخذ و پذیرش سرمایه داخلی و خارجی - ،سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خرید، ایجاد، توسعه، راه‌اندازی و اداره واحدهای عمرانی، تولیدی، صنعتی(نفت ، گاز، پتروشمی و غیر از آن)، معدنی و صنایع مرتبط، بازرگانی و خدمات مرتبط، مالی و خدماتی - ایجاد و تاسیس ، خرید و فروش و تبدیل سهام شرکت‌های تولیدی، صنعتی(نفتی و غیره نفتی )، معدنی و صنایع مرتبط، بازرگانی و خدمات مرتبط، مالی و خدماتی - خرید و فروش اوراق بهادار – انجام خدمات مالی ، بانکی، دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی - انجام پروژه های سرمایه‌گذاری در طرح‌های روبنایی و زیر بنایی،عمرانی ، تولیدی، صنعتی اعم از نفت و گاز و غیره )،معدنی و صنایع مرتبط، بازرگانی و خدمات مرتبط، مالی ، بانکی ، اداری و خدماتی طبق قراردادهای خاص در اختیار شرکت‌قرار می‌گیرد- عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت می‌باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط - ارایه هر گونه تأمین و تعهد و ظهرنویسی و قول هر گونه ضمانت‌نامه و تعهدنامه داخلی و خارجی - دایر نمودن شعبه و نمایندگی در داخل (سرزمین اصلی و مناطق آزاد) یا خارج از کشور - انجام کلیه امور و عملیاتی که به به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضروری تشخیص داده شود - انجام هرگونه عملیات اداری و مالی و مشارکت با صندوق های سرمایه گذاری - ارایه خدمات بندری و حمل و نقل ترکیبی - خدمات فنی و مهندسی- انجام فعالیت های عمرانی، واردات و صادرات کلیه اقلام صنعتی و غیر صنعتی مجاز در چهارچوب قوانین ومقررات منطقه آزاد چابهار. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) 2) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3) مرکز اصلی شرکت : استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان چاه بهار ، بخش مرکزی ، شهر چابهار، محله منطقه آزاد ، خیابان دریا ، خیابان بازار ، پلاک 0 ، مجتمع پردیس ، غرفه 77 ، طبقه همکف ، واحد 38, کد پستی 9971765857 شعبه : ندارد 4) سرمایه شرکت : مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم به 10,000 سهم با نام که مبلغ 350,000,000 ریال سرمایه نقداً طی گواهی شماره 47456/08 مورخ 1400/04/26 بانک ملت شعبه وارد شوید پرداخت گردید. ومابقی در تعهد سهامداران شرکت می باشد . 5) اولین مدیران شرکت و سمت آنها : آقای امیر اکبری با شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن سعادتمند با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید مهدی هاشمیان مقدم با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6) دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها با امضا متفق رییس هیت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7) اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شرکت. 8) بازرس اصلی و علی البدل : آقای مجتبی بحرینی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا نادری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15617694
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18984 و شناسه ملی 10101874688
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1399 که طی نامه شماره وارد شوید مورخ 12/5/99 به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر اکبری با شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/9
آگهی 15566989
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 336267 و شناسه ملی 10103766525
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1399 و مجوز شماره 72337/122 مورخه 15/7/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر اکبری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/1
آگهی 13306701
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی مشاوره‌ای لیان محاسبان هوشمند سیراف درتاریخ 24/11/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: 16 اخذ نمایندگی از شرکتها، موسسات، تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف 17 ایجاد سالن‌های پذیرائی، غذاخوری و اراده خدمات مربوطه و همچنین تهیه، طبخ و تولید غذا 18 شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور 19 اخذ وام و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر 20 مطالعه و مشاوره در زمینه‌های مختلف مدیریتی و افزایش بهره وری 21 مشاوره در زمینه‌های مختلف مدیریتی، صنعتی، کنترل کیفیت و تعالی سازمانی 22 تامین و واردات انواع تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز انواع صنعت و کشاورزی و دامداری و شیلات 23 ایجاد سرد خانه‌ها 24 احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور 25 تهیه و تولید علوفه برای دامداران و دامپروری 26 احداث خطوط فشار قوی و ضعیف برق و نصب تابلو‌های شبکه 27 تأمین تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌های مدار بسته و نصب و پشتیبانی آن و کامپیوتر اعم از سخت افزاری و نرم افزاری 28 تولید، توزیع، فروش انواع سیم و کابل برق و مخابراتی؛ 29 توزیع، فروش، پیمانکاری و طراحی پروژه‌های برقی 30 تعمیر و نگهداری تأسیسات ادارات و سازمانها 1 طراحی و نظارت فنی بر اجرای پروژه‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی 2 اجرای طرحهای مطالعاتی فنی و اقتصادی در زمینه‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و مدیریتی 3 ارائه خدمات مشاوره‌ای کار آفرینی در حوزه صنعت 4 تهیه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی جهت پروژه‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و شیلات در زمینه‌های مختلف 5 طراحی، مونتاژ، ساخت و تولید ابزار، قطعات و ماشین آلات 6 احداث صنایع تولیدی شیمیایی و پتروشیمی 7 طراحی و اجرای فضای سبز، پارکها و مراکز تفریحی 8 ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه‌های مختلف 9 شناسائی منابع انتقال تکنولوژی در داخل یا خارج از کشور، تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوطه 10 صادرات و واردات کالای مجاز در زمینه‌های مختلف و انجام هرگونه فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور 11 طراحی، نظارت فنی بر اجرای پروژه‌های ساختمانی شامل مراکز فرهنگی، مسکونی، بهداشتی، آموزشی، تجاری، اداری و … 12 طراحی، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای پروژه‌های راه سازی، سدسازی و ساخت باند فرودگاه 13 ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت، واحدهای دامپروری، پرورش طیور و آبزیان 14 ایجاد صنایع جنبی کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان و ایجاد واحدهای تولید و تبدیل فرآورده‌های کشاورزی و دامپروری، طیور و آبزیان 15 نگهداری فنی و تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین، کارخانجات و تأسیسات مربوطه 31 کلیه کارهای خدماتی، فنی، تأسیساتی، پیمانکاری آب و برق، گاز، نفت، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و مکانیکی 32 تعمیر و نگهداری و اجرای خطوط فشار قوی و کلیه کارهای برقی و مکانیکی 33 مشاوره در امور تأسیسات و برق و کامپیوتر 34 شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها 34 اخذ ضمانت نامه از بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی 35 ارائه خدمات و پیمانکاری اجرای خطوط در رابطه با آب رسانی، گاز رسانی و برق رسانی 36 فعالیت‌های مرتبط با نظام مهندسی در زمینه‌های پروژه‌های سدسازی و شهرسازی و عملیات ساخت و ساختمان در اموری همچون راه، ساختمان و یا شبکه‌های آب رسانی 37 فعالیتهای مربوط به محیط زیست 38 صندوق‌های حمایت از گسترش بخش کشاورزی 39 واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه، میوه، نهال یا تخم گیاهان 40 واردات، صادرات، تولید، بسته بندی، فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفتها و بیماریهای گیاهی 41 مشاوره و تولید محصولات کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان از قبیل تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی، تولید محصولات دامی کشاورزی، مسطح نمودن زمینهای کشاورزی 42 خرید و فروش کلیه اموال منقول 43 اجرای سیستم سرد کننده و گرم کننده انواع ساختمانها 44 اجرای تاسسیات و تجهیزات ساختمان آب، برق، گاز، فاضلاب و تصفیه خانه‌ها 45 وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی و …)، سیستم‌های خبر و هشدار دهنده تولید و تهیه انواع عایقهای حرارتی و رطوبتی و صوتی 47 سیستم تهویه هوا، ساخت و تولید ابزار دقیق 48 نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنها 49 تهیه اسناد مناقصه و اسناد مهندسی 50 سرمایه گذاری در اجرایی نمودن طرح‌های مصوب شهری و طرح جامع حریم 51 سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز، انبوه سازی مسکن، مسکن صنعتی و امور عمرانی مرتبط با بخش مسکن و شهر سازی و راه سازی، ساخت پل و سد و فرودگاه 52 مشاوره و مطالعات مربوط در امر ساخت و ساز و مسکن و کارهای عمرانی شهر و راه سازی، ساخت پل و سد و فرودگاه و اسکله ساحلی 53 سرمایه گذاری در امر انبوه سازی مسکن و واحد‌های تجاری مسکونی 54 شرکت در مناقصه‌های عمرانی و شهرسازی و راه سازی و دریافت رتبه از سازمانهای ذی صلاح 55 پیمانکاری و اجرای پروژه‌های عمرانی شامل ساختمان، راه، پل، سد، فرودگاه و اسکله بندرگاه 56 سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی از قبیل احداث پارک، اسکله تفریحی، تله کابین، متل، بازارچه ساحلی و سایر صنایع مرتبط با گردشگری 57 سرمایه گذاری در پروژه‌های بسته بندی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی 58 سرمایه گذاری در پروژه‌های آب و خاک 59 سرمایه گذاری در صنعت زباله و سایر موارد زیست محیطی 60 احداث کارخانجات جهت تهیه مواد اولیه کالاها و وسایل و ابزار و تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی 61 سرمایه گذاری در صنایع پاک و بدون آلایندگی و ایجاد کارخانه بازیافت زباله 62 ارائه کلیه‌ی خدمات فنی و مهندسی طراحی و مشاوره در حوزه‌های مدیریتی و برنامه ریزی، صنعت، تعالی سازمانی، کشاورزی، شیلات، آموزشی، کنترل کیفیت، کاهش مصرف انرژی. موضوعات ذکر شده فوق تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور است بموجب مجوز شماره 14231/1 , 119 مورخ 7/6/95 صادره از سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر در صورت لزوم پس از کسب مجوز از ادارات ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر سنگی خیابان امام خمینی بن بست مصلحیان پلاک 15 طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 که مبلغ 000/000/35 ریال طی گواهی شماره 1228/1765 مورخ 29/10/95 بانک سپه شعبه توحید پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست 0 اولین مدیران: آقای امین اکبری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به مدت دو سال آقای امیر اکبری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت دو سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال خانم مهتاب بحرینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال دارندگان حق امضا: کلیه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبرات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه بامهرشرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد 0 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید آزادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت نامحدودآقای مجتبی قائدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند 0 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد 0 ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/1
آگهی 12085372
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق بهامین بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۹۹ و‌شناسه‌ملی‌۱۰۳۲۰۰۷۷۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای اکبر اکبری بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره و خانم زهرا سعادتمند بشماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امیر اکبری بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل 2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
ش931224137868916  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi