تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای محمد آشوری تازیانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد آشوری تازیانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  345985xxxx
 • صادره از  قشم
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1341 در بندرعباس
سمت(ها):
 • معاونت سیاسی، امنیتی استانداری

تحصیلات:
 • دکتری
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان هرمزگان مرکز ابوموسی/بندرعباس/حاجی آباد/خمیر/قشم
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان هرمزگان مرکز ابوموسی/بندرعباس/حاجی آباد/خمیر/قشم
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال سوم
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال دوم
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان هرمزگان مرکز ابوموسی/بندرعباس/حاجی آباد/قشم
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان هرمزگان مرکز ابوموسی/بندرعباس/حاجی آباد/قشم

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1396/6/19
آگهی 13590487
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مطالعات راهبردی صبح آینده درتاریخ 12/06/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی. گردآوری و تدوین مجموعه‌های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها. عرضه و مبادله و تهیه محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه‌ای مجاز به ویژه در زمینه‌های معارف اسلامی و ادبیات فارسی. تهیه فیلمهای تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه‌ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری (طبق نظر استان) شماره مجوز 170197/96 تاریخ مجوز 2/5/96 مرجع صادرکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر خیابان نوزدهم پلاک 11 طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد آشوری تازیانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای رضا صفری شالی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سلمان صفدری به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد آشوری تازیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 4 سال آقای رضا صفری شالی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال آقای سلمان صفدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 4 سال دارندگان حق امضا: تمامی قراردادها با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه و تمامی اسناد مالی تعهدآور اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه اعتبار خواهد_داشت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/20
آگهی 12949391
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سیمای فرهنگ امروز درتاریخ 16/05/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیت‌های موسسه و اجرای طرح پژوهشی تهیه فیلم‌های تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه‌ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف موسسه و مطابق با ضوابط مربوطه مشارکت در برگزاری همایش‌ها و سمینار‌ها و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و هنری عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوزاز قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلمهای ویدیویی و اقلام رایانه‌ای مجاز به ویژه در زمینه‌های معارف اسلامی و ادبیات فارسی ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی و هنری طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی فرهنگی و هنری در حوزه‌های: نقاشی (پرتره اجرای روی سطوح بزرگ مانند دیوار ساختمان)، طراحی، حجمسازی، گرافیک، نگارگری، بازیگری، نمایشنامه نویسی، طراحی صحنه، نورپردازی، صدابرداری، چهره آرایی، طراحی لباس، گریم و چهره پردازی مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی خیابان شهید وحید نظری بن بست فرزانه پلاک 7 طبقه سوم واحد 4 کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال محمدرضا محمد یوسفی شماره ملی: وارد شوید میزان دارائی: وارد شوید ریال سهم الشرکه محمد علی منفرد شماره ملی: وارد شوید میزان دارائی: وارد شوید ریال سهم الشرکه سلمان صفدری شماره ملی: وارد شوید میزان دارائی: وارد شوید ریال سهم الشرکه محمد آشوری تازیانی شماره ملی: وارد شوید میزان دارائی: وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: آقای محمد علی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید آقای محمد رضا محمد یوسفی به سمت مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید آقای محمد آشوری تازیانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3459857854. آقای سلمان صفدری به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید بمدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و مکاتبات موسسه با امضای آقای محمد رضا محمد یوسفی مدیرعامل و ممهور به مهر موسسه فرهنگی و هنری بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره 148017/95 مورخ 29/4/95 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi