رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای آرین عمرانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
آرین عمرانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    338108xxxx
  • صادره از  بندرعباس
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  6
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1400/8/16
آگهی 16121884
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلوع پخش عمران درتاریخ 09/08/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :توزیع و پخش و فروش مواد غذایی بهداشتی, سلولزی و نوشیدنی ,خرید فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام وکلیه تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها وموسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.شرکت در نمایشگاههای بین المللی در داخل و خارج از کشور ,شرکت در مناقصات و مزایدات , اخذ انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت,عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله چهارراه جهانبار ، بلوار فرزانگان ، کوچه ساحلی 3 ، پلاک 4 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی 7917887461 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 24/07/1400 نزد بانک ملی شعبه بندرعباس با کد 7801 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم زهرا غضنفری جهرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) به مدت 2 سال آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای عادل کمالی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای پرویز مقدس به شماره ملی وارد شوید نماینده حقوقی حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم نادیا مقدس به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/24
آگهی 15907989
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پارس کهن درتاریخ 20/04/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی درزمینه خرید و تولید و فروش و پخش و صادرات و واردات ,انواع تایر مواد غذایی و نوشیدنی وآبزیان ,ماهی ,میگو, حبوبات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال / سی برای شرکت نزد بانک ها ,ترخیص کالا از گمرکات داخلی ,اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ,شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی .انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی , ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور -اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ,شرکت در کلیه مناقصات ,مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله پشت شهر ، کوچه مالک اشتر 24 ، کوچه کرانه 10 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7917857339 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 10 سهم وارد شوید ریالی تعداد 10 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 114/43190 مورخ 16/01/1400 نزد بانک ملت شعبه امام خمینی بندرعباس با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای فرشاد فهیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) به مدت 2 سال آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه امیری به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای آرین عمرانی نایب رییس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اسماء ارجمندی نسب بدر آباد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای میلاد منتظر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/26
آگهی 15791539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین عمران کهن درتاریخ 18/02/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی درزمینه خرید و تولید و فروش و پخش و صادرات و واردات ,انواع تایر مواد غذایی و نوشیدنی وآبزیان ,ماهی ,میگو, حبوبات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال / سی برای شرکت نزد بانک ها ,ترخیص کالا از گمرکات داخلی ,اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ,شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی .انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی , ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور -اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ,شرکت در کلیه مناقصات ,مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله پشت شهر ، کوچه مالک اشتر 24 ، کوچه کرانه 10 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7917857339 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 10 سهم وارد شوید ریالی تعداد 10 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 105/43190 مورخ 12/12/1399 نزد بانک ملت شعبه امام خمینی با کد 4319 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم نیکمهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرش علی پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای آرین عمرانی نایب رییس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اسماء ارجمندی نسب بدر آباد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای میلاد منتظر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/26
آگهی 15791567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک مهد خلیج فارس درتاریخ 18/02/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی درزمینه خرید و تولید و فروش و پخش و صادرات و واردات ,انواع تایر مواد غذایی و نوشیدنی وآبزیان ,ماهی ,میگو, حبوبات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال / سی برای شرکت نزد بانک ها ,ترخیص کالا از گمرکات داخلی ,اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ,شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی .انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی , ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور -اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ,شرکت در کلیه مناقصات ,مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله پشت شهر ، کوچه مالک اشتر 24 ، کوچه کرانه 10 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7917857339 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 10 سهم وارد شوید ریالی تعداد 10 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 113/43190 مورخ 16/01/1400 نزد بانک ملت شعبه امام خمینی بندرعباس با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای عادل کمالی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءآقای آرین عمرانی رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اسماء ارجمندی نسب بدرآباد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای میلاد منتظر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/14
آگهی 15319695
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی ، خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/2
آگهی 15319696
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهییت مدیره خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi