آقای محمدرضا پورابراهیمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا پورابراهیمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  305157xxxx
 • صادره از  رفسنجان
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  3
متولد 1349 در رفسنجان
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

تحصیلات:
 • دکتری مالی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز راور/کرمان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • رئیس کمیسیون اقتصادی در سال اول
 • نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز راور/کرمان
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال چهارم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال چهارم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال چهارم
 • نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال سوم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال سوم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال سوم
 • نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1394/12/10
آگهی 12669228
آگهی تغییراتفرهنگی هنری سفیران انقلاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۳۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا پورابراهیمی داورانی بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده 10. 000. 000 ریال سهم الشرکه، عباس سلمهء بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل دارنده 60. 000. 000 ریال سهم الشرکه، محمد رنجبر حسینی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره دارنده 10. 000. 000 ریال سهم الشرکه، علیرضا زنگوئی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، حسن هرمز بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، مهدی سلیمانی آشتیانی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، جواد توحیدی منش بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، محمد حسن زنگوئی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بانکی و مکاتبات با امضای مدیر عامل و بامهر موسسه می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/12
آگهی 11696032
آگهی تأسیس موسسه فرهنگی هنری سفیر اندیشه و دانش
موسسه فوق در تاریخ 26/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: فعالیتهای فرهنگی و هنری شامل: گردآوری تالیف مقالات ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس ـ مشارکت در برگزاری همایش‌ و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و هنری ـ مبادلات کالاهای فرهنگی هنری از قبیل کتاب مطبوعات نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ کمک و همکاری جهت گسترش تحقیقات پژوهش‌های فرهنگی و هنری و گردآوری و تدوین مجموعه‌های مستند درباره مسائل فرهنگی اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشور ـ انجام فعالیت‌های انتشاراتی به منظور انتشاب کتاب (با اخذ مجوز لازم) ـ طراحی و تشکیل نظام‌های اطلاع‌رسانی و بانک اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامه‌ریزی اجرا در حوزه سازماندهی اسناد و مدارک فرهنگی اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشور ـ تهیه و عرضه محصولات رایانه‌ای فرهنگی هنری ادبی شعر و شاعران در زمینه زبان و ادبیات فارسی معارف اسلامی علوم قرآنی دفاع مقدس و تحقیق اهداف کامل طرح هویت دینی و ملی و ازدواج جوانان ـ ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی و هنری ـ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری در حوزه هنرهای تجسمی بازیگری داستان‌نویسی فیلم‌نامه‌نویسی خبرنگاری روزنامه‌نگاری ـ تاسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری ـ تهیه فیلم‌های سمینایی و تلویزیونی ویدئوئی انیمیشن و رایانه‌ای اعم از داستانی مستند آموزشی صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف موسسه مطابق با ضوابط مربوطه ـ انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی ویژه نامه و نشریه داخلی (با اخذ مجوز لازم) ـ تهیه تنظیم مشاوره و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه ـ قبول و یا تاسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات ـ تبصره: موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت‌های خاص مصوب از مراجع ذی‌ربط و رعایت ضوابط هیات رسیدگی مجاز به انجام فعالیت‌های مزبور می‌باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر جنب سینما آفریقا ک رهبان پ 12 ط 2 ـ کدپستی 1415854974

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/5 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای سید جواد ساداتی‌نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای علی‌اکبر متکان به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای غلامرضا خواجه‌سروی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ آقای سید جواد ساداتی‌نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/4
آگهی 11030382
آگهی تصمیمات موسسه مرور وقایع جهان ثبت شده به شماره۱۴۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ29/6/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 3/12/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمودرضا امینی‌محمدآبادی به ش ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ولی‌اله سیف به ش ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره (خارج از شرکاء) و مسعود دانشمند به ش ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره خارج از شرکاء و عباس صمیمی به ش ملی وارد شوید و محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی به ش ملی وارد شوید و پرویز قاسمی به ش ملی وارد شوید همگی خارج از شرکاء و زهرا ایروانی‌محمدآبادی به ش ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء محمودرضا امینی‌محمدآبادی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi