احمد حمزه

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد حمزه
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  303022xxxx
 • صادره از  جیرفت
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1340 در جیرفت
سمت(ها):
 • پزشک

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی حرفه ای
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز رودبار جنوب/فاریاب/قلعه گنج/منوجان/کهنوج
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/12/12
آگهی 12658671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارمانیا کهن طب درتاریخ 26/11/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فرآوری گیاهان دارویی و داروهای گیاهی برای مصارف پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و گیاه پزشکی تولید و فرآوری مکمل‌های غذایی و دارویی برپایه گیاهان دارویی انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی، پخش و فروش محصولات مرتبط با فعالیت شرکت تهیه و تدارک و تولید وسایل مورد احتیاج حرفه‌ای اعضا. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمان، شهرک ایرانمنش، پردیسان 2 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. خانم / آقای محمدرضا لشکری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید ساکن وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. 2. خانم / آقای احمد حمزه به سمت مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید ساکن کرمان، شهرک ایرانمنش، پردیسان 2 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. 3. خانم / آقای احمد حمزه به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید ساکن کرمان، شهرک ایرانمنش، پردیسان 2 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور، شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و در صورت نبود ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در صورت نبود ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا احمد حمزه با کدملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال 2 محمدرضا لشکری با کدملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال فائزه حمزه باکدملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال محمود حمزه با کدملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال محمدرضا محمدرضاخانی با کدملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال ابوالقاسم علم بکی با کدملی وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi