مسعود پزشکیان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مسعود پزشکیان
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  287177xxxx
 • صادره از  مهاباد
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1333 در مهاباد
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری جراح عمومی و فوق تخصص جراح قلب
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز آذر شهر/اسکو/تبریز
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز آذر شهر/اسکو/تبریز
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال چهارم
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال سوم
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز آذر شهر/اسکو/تبریز

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/2/20
آگهی 13411989
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه امدادگران عاشورا استان آذربایجان شرقی درتاریخ 13/02/1396 به شماره ثبت 3481 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. باستناد مجوز شماره وارد شوید مورخ 18/12/1395 استانداری آذربایجان شرقی ثبت و آگهی بلامانع است: موضوع: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع اجتماعی، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - 1 - تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت نیازمندان از خدمات درمانی 2 - توجه به کرامت‌های انسانی جامعه و گسترش فرهنگ انفاق و زدودن فقر و بیماری از جامعه 3 - تلاش در راستای توصیه ائمه و پیشوایان دینی در جهت رسیدگی به حال محرومان و مستضعفین 4 - ترغیب جامعه و مراکز بهداشتی به امر نیکوکاری در راستای وظایف اسلامی و انسانی 5 - فراهم نمودن زمینه‌های مناسب به منظور ارایه خدمات امدادی و بهداشتی، درمانی و آموزشی و مشاوره‌ای و توانبخشی مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود جامعه 6 - یاری رساندن به محرومان و رنج دیدگان و ارایه کمک‌های انسانی به بیماران سرطانی و صعب العلاج و بیماران بی بضاعت خاص 7 - دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی و خدماتی افراد، موسسات نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی 8 - در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: آذربایجان شرقی - شهر تبریز - طالقانی - خیابان پاستور جدید او ل - کوچه اسکوئی‌ها - پلاک 0 - طبقه اول - - کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می‌باشد. اولین مدیران: محمدحسین صومی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. پرویز اسدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. محمدحسن هدائی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار. علیرضا هادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. مسعود پزشکیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره سیفعلی نصرتی به شماره ملی وارد شوید میرجعفر طباطبائی چهاربرج به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره میرمهدی سجادی دهخوارقانی به شماره ملی وارد شوید (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات مالی با امضای مدیرعامل و مدیراجرایی و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرسین اصلی و علی البدل: عبداله صفری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی محمدرضا آهن تن باسمنج به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi