رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

جلال محمود زاده

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
جلال محمود زاده
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  287153xxxx
 • صادره از  مهاباد
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1345 در مهاباد
سمت(ها):
 • رابط امور مجلس در صندوق بیمه کشاورزی
 • مشاور قائم مقام وزیر

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز مهاباد
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز مهاباد

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1399/1/26
آگهی 15153427
آگهی تغییرات مرکز گفتمان صلح برای همه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 41950 و شناسه ملی 14006851847
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 27/08/1398 معاونت مشارکتهای مردمی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد ریوف قادری به کدملی وارد شوید به عنوان رییس و عضو اصلی هیات مدیره و جلال محمود زاده به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رییس و عضو اصلی هیات مدیره و امید امینیان به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره و حمید حشمدار به کدملی وارد شوید برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره و با مهر مرکز معتبر خواهد بود . پ990119113337259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/1/26
آگهی 15153516
آگهی تغییرات مرکز گفتمان صلح برای همه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 41950 و شناسه ملی 14006851847
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 27/08/1398 معاونت مشارکتهای مردمی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 29 / 12 / 97 به تصویب رسید اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال و بازرسین برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند: حمید حشمدار به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیات مدیره محمد ریوف قادری به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیات مدیره امید امینیان به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیات مدیره حسن ریوندی به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیات مدیره جلال محمودزاده به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیات مدیره حمیرا ریگی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره بهروز طوفانیان به کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره میر سالار مسلمی عقیلی به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی محمد کاظم تفته به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل . پ990119589147796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/21
آگهی 13480585
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مرکز گفتمان صلح برای همه درتاریخ 30/03/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: کلیات حمایت از قربانیان افراط گرایی تقویت گفتمان صلح فعالیت موثر در ارتقاء صلح جهانی با تاکید بر منطقه خاورمیانه آموزش و آگاه سازی جوامع انسانی با تاکید بر خاورمیانه در راستای صلح و زندگی عاری از خشونت ب: روش اجرای هدف شناسایی مناطق و افراد آسیب دیده آموزش و آگاهی بخشی در زمینه‌ی دوری از خشونت و افراط گرایی تولید محتوا (کتاب، مقاله، فیلم و …) برگزاری سمینار، همایش، نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی استفاده و بهر برداری از افراد ذی نفوذ در مناطق مختلف کشور جهت کاهش افراط گرایی استفاده از کارشناسان و اساتید دانشگاه جهت آموزش و حضور در مناطق آسیب پذیر استفاده از مشاهیر (سینمایی، ورزشی، فرهنگی و …) در راستای تقویت هم گرایی ملی همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی همکاری با سازمان‌های بین المللی (یونسکو) همکاری با سازمان‌های مردم نهاد مرتبط موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیتهای مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی به معنای اجازه فعلیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجور از دستگاههای خاص می‌باشد نیست بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سهروردی شمالی خیابان شریف خیابان سهروردی شمالی پلاک 631 طبقه دوم کدپستی وارد شوید دارائی موسسه وارد شوید ریال می‌باشد اولین مدیران: بهروز طوفانیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل محمدکاظم تفته به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار حمید حشمدار به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حسن ریوندی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره جلال محمود زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیرا ریگی زیروکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل محمد رئوف قادری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. میر سالار مسلمی عقیلی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل ذکائی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 4/2/1396 وزارت کشور آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi