رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

روح اله حضرت پورطلاتپه

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
روح اله حضرت پورطلاتپه
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  275523xxxx
 • صادره از  ارومیه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1362 در ارومیه
سمت(ها):
 • عضو شورای اسلامی شهر ارومیه

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز ارومیه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1397/1/9
آگهی 13943922
آگهی تغییرات یاران کوثر ارومیه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۰۹۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/12/1396 و نامه شماره 4953/1/6/11 مورخ 05/12/1396 اداره بهزیستی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 روح اله حضرت پورطلاتپه کدملی: وارد شوید بسمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره - کامران جمشیدی میدان دار کدملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره وخزانه دار - رضا ذوالفقارپوری علی آباد کدملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره - محمد حضرت پورطلاتپه کدملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره - بابک سپهروند کدملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره بمدت سه سال سال انتخاب شدند. - 2 آقای رضا ذوالفقارپوری علی آباد کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل بمدت دو سال تعیین وانتخاب شدند. - 3 کلیه اسناد واوراق بهادارتعهدآور باامضاءیکی از آقایان: رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل وخزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. ومکاتبات عادی واداری باامضاءرئیس هیات مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر خواهدبود. - 4 محل شرکت در واحد ثبتی ارومیه به آدرس شهرستان ارومیه - بخش مرکزی - دهستان نازلوی جنوبی - روستا بزلو - بزلو - جاده سلماس - خیابان اصلی - پلاک 0 - طبقه همکف - تلفن: وارد شوید کدپستی: وارد شوید تغییر یافت. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/1/9
آگهی 13943946
آگهی تغییرات یاران کوثر ارومیه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۰۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1396 و نامه شماره 4953/1/6/11 مورخ 05/12/1396 اداره بهزیستی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 روح اله حضرت پورطلاتپه کدملی 2755230185، کامران جمشیدی میدان دارکدملی 2754146921، رضا ذوالفقار پوری علی آباد کدملی 2755097493، محمد حضرت پورطلاتپه کدملی وارد شوید وبابک سپهروند کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. - 2 امیر علی نقی زاده کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و قهرمان بیرامی امام زاده کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل موسسه بمدت سه سال انتخاب شدند. - 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi