آقای نادر قاضی پور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
نادر قاضی پور
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  275347xxxx
 • صادره از  ارومیه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1337 در ارومیه
سمت(ها):
 • استانداری آذربایجان غربی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز ارومیه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز ارومیه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال چهارم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال چهارم
 • عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال چهارم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال سوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال سوم
 • عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال سوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال دوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال دوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز ارومیه

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/12/5
آگهی 12578721
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی پروین مونس مهرورزان در تاریخ 10/10/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مدیریت شرکت در زمینه های تولیدی (صنعتی کشاورزی دامداری) و انواع خدمات و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی و توزیع مواد غذایی پوشاک و مصرفی وخدمات تامین نیروی انسانی ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی، تولید خوراک دام و طیور، بسته بندی مواد غذایی، فرهنگی، ورزشی، غذا و دارو، صنایع چوب، چاپ و تکثیر لیزری فیلمبرداری از مجالس و مراسم، نمایندگی فروش محصولات الکترونیکی وارتباطی موبایل لب تاب، لوازم خانگی، نمایندگی فروش لاستیک و روغن صنعتی، توزیع انواع خوراک دام و طیور و نصب و تعمیر آسانسور و بقیه بر اساس ماده 3 اساسنامه مطابق نامه شماره 9250 مورخ 18/9/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارومیه در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه خیابان باکری سه راهی جارچی باشی مغازه سوم دفتر مهرورزان کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 30 سهم وارد شوید ریالی بانام می باشد که مبلغ وارد شوید ریال آن نقدا توسط سهامداران طی گواهی شماره وارد شوید مورخ 05/08/94 نزد بانک صادرات ایران شعبه آذربایجان پرداخت و مابقی به مبلغ وارد شوید ریال در تعهد سهامداران می باشند. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا رزمجوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای نادر قاضی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین رزمجوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و منشی هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای فردین حسن بابای نوزادیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره، خانم فریده الیمبدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا رزمجوی رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس، نایب رییس هیئت مدیره آقای نادر قاضی پور به اتفاق آقای امیرحسین رزمجوی مدیرعامل و مهرتعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای امیرحسین رزمجوی مدیرعامل و در صورت لزوم رییس هیئت مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد صادق آتشین به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی جوادی ثانی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ش941012941819869  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi