رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

خانم اسما کشاورز

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اسما کشاورز
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    255988xxxx
  • صادره از  نی ریز
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1400/7/1
آگهی 16023253
آگهی تغییرات شرکت فانوس سپهر تبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11310 و شناسه ملی 10760388274
آگهی تغییرات شرکت فانوس سپهر تبرستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - : شعبه های داخلی شرکت به آدرس استان فارس-شهر کازرون-مصلی-خیابان شهدای جنوبی-خیابان امام خمینی-پلاک 0-ساختمان تجاری مسکونی کوثر-طبقه همکف-واحد 13- به کدپستی:91551-73138 به مدیریت خانم اسماء کریمی به شماره ملی وارد شوید و استان مرکزی - شهرستان ساوه - بخش مرکزی - شهر ساوه-خیابان طالقانی-خیابان ارم ( طالقانی 3)-بلوار طالقانی-پلاک 0-مجتمع تریتا-طبقه اول-واحد 4به کدپستی:73467-39137 به مدیریت علی اشتری به شماره ملی وارد شوید و آدرس استان هرمزگان – بندرعباس- مابین سه راه سازمان و چهار راه بلوکی- بالای نان فانتزی نمونه- طبقه 3-واحد 308 به کدپستی:791363931 به مدیریت محمدعلی بابایی تیرکلایی و آدرس استان تهران- شهرستان دماوند - بخش مرکزی - شهر دماوند-جیلارد-خیابان شهید سیدجوادجوادی-بلوار شهید بهشتی-پلاک 0-ساختمان شیوا-طبقه همکف-به کدپستی:37361-39717 به مدیریت آقای عباد ایران نژاد به شماره ملی وارد شوید و استان اصفهان - شهرستان نجف آباد - بخش مرکزی - شهر نجف آباد-بازار-کوچه شهید مهدی اسماعیل زاده-خیابان شریعتی-پلاک 253-طبقه اول-به کدپستی:68963-85146 به مدیریت خانم الهام رحمانی به شماره ملی شماره ملی وارد شوید و آدرس استان کرمان - شهرستان سیرجان - بخش مرکزی - شهر سیرجان-یادبود-کوچه قدس12[دهخداجنوبی6]-خیابان قدس-پلاک 0-واحد5-طبقه اول-به کدپستی:16118-78157 به مدیریت خانم اسماء کشاورز به شماره ملی وارد شوید انحلال گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/5
آگهی 14071683
آگهی تغییرات شرکت فانوس سپهر تبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۸۸۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت شعبه‌ای به آدرس استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی شهر ساوه خیابان طالقانی خیابان ارم (طالقانی 3) بلوار طالقانی پلاک 0 مجتمع تریتا طبقه اول واحد 4 به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت علی اشتری به شماره ملی وارد شوید وشعبه‌ای دیگر به آدرس استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش مرکزی شهر لاهیجان شیشه گران کوچه بهشتی 12 کوچه بهشتی 10 پلاک 0 ساختمان آریان 20 طبقه دوم واحد 5 به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت خانم نیلوفر پیمانی به شماره ملی وارد شوید وشعبه‌ای دیگر به آدرس استان کرمان شهرستان سیرجان بخش مرکزی شهر سیرجان یادبود کوچه قدس 12 [دهخداجنوبی 6] خیابان قدس پلاک 0 واحد 5 طبقه اول به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت خانم اسماء کشاورز به شماره ملی وارد شوید وشعبه‌ای دیگر به آدرس استان تهران شهرستان شهریار بخش مرکزی شهر شهریار شهریار 1 خیابان ولی عصر کوچه رودکی پلاک 6 طبقه پنجم واحد 9 به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت آقای حمیدرضا زاغی افراپلی به شماره ملی وارد شوید وشعبه‌ای دیگر به آدرس استان اصفهان شهرستان کاشان بخش مرکزی شهر کاشان ملا حبیب اله شریف کوچه فردوس پنجم خیابان ملا حبیب اله شریف پلاک 4 مجتمع تجاری کمال الملک طبقه زیر زمین به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت خانم فاطمه مرادی افراپلی به شماره ملی وارد شوید وشعبه‌ای دیگر به آدرس استان تهران شهرستان دماوند بخش مرکزی شهر دماوند جیلارد خیابان شهید سیدجوادجوادی بلوار شهید بهشتی پلاک 0 ساختمان شیوا طبقه همکف به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت آقای عباد ایران نژاد به شماره ملی وارد شوید وشعبه‌ای دیگر به استان اصفهان شهرستان نجف آباد بخش مرکزی شهر نجف آباد بازار کوچه شهید مهدی اسماعیل زاده خیابان شریعتی پلاک 253 طبقه اول به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت خانم الهام رحمانی به شماره ملی شماره ملی وارد شوید و شعبه‌ای دیگر به آدرس استان مازندران شهرستان نوشهر بخش مرکزی شهر نوشهر دهخدا خیابان دهخدا خیابان همافران پلاک 0 ساختمان لوتوس طبقه هفتم به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت خانم سمیه جعفری اخورسری به شماره ملی وارد شوید و شعبه‌ای دیگر به آدرس استان سمنان شهرستان سمنان بخش مرکزی شهر سمنان باغ فردوس میدان مشاهیر بلوار میرزابزرگ شیرازی پلاک 49 طبقه اول واحد 6 به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت آقای رضا رجب پور به شماره ملی وارد شوید و شعبه‌ای دیگر استان گیلان شهرستان رشت بخش مرکزی شهر رشت معلم کوچه بهار کوچه فرعی اول پلاک 4 ساختمان شکوفه طبقه اول واحد 2 به کدپستی: وارد شوید وارد شوید به مدیریت مصطفی حبیب مسگر به شماره ملی وارد شوید تاسیس نمودند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/2
آگهی 13125744
آگهی تغییرات شرکت پارسیان آسانبر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۰۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1395 1 - اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: - مهدی زارع کهن شماره ملی وارد شوید - زکیه ملازاده چهارفرسخی شماره ملی وارد شوید - ایران کورکی نژادشماره ملی وارد شوید 2 - خانم اسماءکشاورز شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه سبحانی شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه نگارستان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi