آقای اصغر مسعودی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اصغر مسعودی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  255970xxxx
 • صادره از  نی ریز
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1344
سمت(ها):
 • رئیس دانشگاه(بین المللی خارج از کشور)

تحصیلات:
 • دکتری مدرسی معارف(گرایش قران و متون اسلامی)
 • کارشناسی ارشد فلسفه و کلامدروس خارج فقه وکلام
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز استهبان/نی ریز
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی در سال دوم
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1390/11/1
آگهی 430494

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری یاران امین جوان
ثبت شده بشماره 386
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 4/4/90 که در تاریخ 30/9/90 واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ماده 8 اساسنامه اصلاح و بشرح ذیل تغییر یافت.
الف ـ اهداف: 1. موضوع موسسه در دو مقوله پژوهشی، فرهنگی جهت مناطق مرزی کشور با دو موضوع مهم و حیاتی قومیت ها در هم آمیخته شده صورت گرفته و ارائه سیاست های راهبردی در این زمینه به مسئولین و روحانیون ساکن در این مناطق از اهداف اصلی فعالیت های این موسسه می باشد. 2. برنامه ریزی در راستای تقویت وحدت امت اسلامی و ترویج گفت وگوهای سازنده با رعایت ادب اسلامی.
ب ـ موضوع فعالیت: 1. معرفی آموزه های اصیل مذهبی به نوجوانان و جوانان این مناطق و شناساندن فرهنگ غنی و پر بار اسلامی به آنان از طریق برگزاری کلاس های معارف اسلامی و فعالیت های انتشاراتی 2. شناسایی کاستی های علمی در حوزه دانش های اسلامی و تربیت کادر زبده فرهنگی در جهت رفع کاستی ها و بالنده ساختن دانش های اسلامی موثر در جذب جوانان 3. برنامه ریزی در جهت بهره برداری بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در موسسات و مراکز موجود در این مناطق در راستای رسیدن به اهداف موسسه به ویژه از طریق مشارکت در برگزاری همایش های فرهنگی و مبادله کالا و خدمات فرهنگی 4. شناسایی و نشر دستاوردهای پژوهشی جدید و مفید در حوزه اندیشه و علوم اسلامی برای تحقق اهداف موسسه از طریق انتشار کتاب و مجلات تخصصی 5. تحقیقی در مبانی و اصول شبهه شناسی به منظور تعمیق و ثمر بخشی به گفتمان های علمی مذهبی 6. ترویج و تحکیم فرهنگ ا سلام ناب محمدی (ص) با جدیدترین و پیشرفته ترین ابزار ممکن از قبیل کتاب و نرم افزارهای رایانه برای هرگونه فعالیت در موضوع بایستی مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ گردد.
2ـ آقای اصغر مسعودی بشماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/2 ریال بمبلغ 000/000/4 ریال افزایش یافت.
ش50096000011141824894 رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/11/1
آگهی 11980532
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری یاران امین جوان ثبت شده بشماره ۳۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه 4/4/90 که در تاریخ 30/9/90 واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ ماده 8 اساسنامه اصلاح و بشرح ذیل تغییر یافت.

الف‌ـ اهداف: 1. موضوع موسسه در دو مقوله پژوهشی، فرهنگی جهت مناطق مرزی کشور با دو موضوع مهم و حیاتی قومیت‌ها در هم آمیخته شده صورت گرفته و ارائه سیاست‌های راهبردی در این زمینه به مسئولین و روحانیون ساکن در این مناطق از اهداف اصلی فعالیت‌های این موسسه می‌باشد. 2. برنامه‌ریزی در راستای تقویت وحدت امت اسلامی و ترویج گفت‌وگوهای سازنده با رعایت ادب اسلامی.

ب‌ـ موضوع فعالیت: 1. معرفی آموزه‌های اصیل مذهبی به نوجوانان و جوانان این مناطق و شناساندن فرهنگ غنی و پر بار اسلامی به آنان از طریق برگزاری کلاس‌های معارف اسلامی و فعالیت‌های انتشاراتی 2. شناسایی کاستی‌های علمی در حوزه دانش‌های اسلامی و تربیت کادر زبده فرهنگی در جهت رفع کاستی‌ها و بالنده ساختن دانش‌های اسلامی موثر در جذب جوانان 3. برنامه‌ ریزی در جهت بهره برداری بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود در موسسات و مراکز موجود در این مناطق در راستای رسیدن به اهداف موسسه به ویژه از طریق مشارکت در برگزاری همایش‌های فرهنگی و مبادله کالا و خدمات فرهنگی 4. شناسایی و نشر دستاوردهای پژوهشی جدید و مفید در حوزه اندیشه و علوم اسلامی برای تحقق اهداف موسسه از طریق انتشار کتاب و مجلات تخصصی 5. تحقیقی در مبانی و اصول شبهه شناسی به منظور تعمیق و ثمر‌بخشی به گفتمان‌های علمی مذهبی 6. ترویج و تحکیم فرهنگ ا سلام ناب محمدی (ص) با جدیدترین و پیشرفته‌ترین ابزار ممکن از قبیل کتاب و نرم‌افزارهای رایانه برای هرگونه فعالیت در موضوع بایستی مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ گردد.

2ـ آقای اصغر مسعودی بشماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/2 ریال بمبلغ 000/000/4 ریال افزایش یافت.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi