آقای جمشید جعفرپور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
جمشید جعفرپور
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  251119xxxx
 • صادره از  لارستان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1342 در لارستان
سمت(ها):
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو هیأت علمی دانشگاهمعاون کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگیعضو شورای تخصصی نقشه مهندسی فرهنگی کشورعضو شورای تخصصی سند تحول نظام آموزشی کشور

تحصیلات:
 • پایان سطح
 • دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز خنج/لارستان/گراش
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون فرهنگی در سال دوم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز خنج/لارستان/گراش
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال چهارم
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال سوم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال سوم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال دوم
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/6/14
آگهی 13584030
آگهی تغییرات رسانه‌های تصویری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۱۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/04/1396 و مجوز شماره 174963/15 مورخ 9/5/96 سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی حیدریان جهرمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت امناء آقای جمشید جعفرپور به کدملی وارد شوید به سمت عضو و نایب رئیس هیئت امناء آقای مجید مسچی به کدملی وارد شوید به سمت عضو و منشی هیئت امناء آقای منوچهر شاهسواری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امناء آقای رضا میرکریمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امناء برای مدت 3 سال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi