تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای رضا انصاری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رضا انصاری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  249065xxxx
 • صادره از  داراب
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1352 در داراب
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

تحصیلات:
 • دکتری مدیریت تکنولوژی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز داراب/زرین دشت
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1397/2/1
آگهی 13972342
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری امید نام آوران مهر آفرین در تاریخ 20/01/1397 به شماره ثبت 118 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های اجتماعی را شامل می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: شناسایی نخبگان علمی فرهنگی و … تحت پوشش بهزیستی و بی بضاعت تحت پوشش قرار دادن و حمایت از نخبگان تحت پوشش بهزیستی و بی بضاعت توانمند سازی نخبگان تحت پوشش بهزیستی و بی بضاعت و افزایش مهارتهای مورد نیازروش‌های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از: برگزاری دوره‌ها وکارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی جهت توانمندسازی نخبگان تحت پوشش بهزیستی و افراد بی بضاعت جامعه تحقیقات میدانی ازطریق سازمان بهزیستی و شوراها در مناطق محروم جهت شناسایی نخبگان تحت پوشش بهزیستی و افراد بی بضاعت جامعه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور باستناد مجوز شماره 47022/96 , 926 مورخ 15/12/96 اداره کل بهزیستی استان فارس مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس شهر داراب بل بسیج خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی کوچه عبدالهی پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران: آقای رضا انصاری به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای عبدالهادی فیروزی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای جلیل مجاهد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم نجمه فیروزی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدحسن انصاری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای احمد سعادت به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم الهه مجاهد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا ی عبدالهادی فیروزی واحمد سعادت همراه با مهر موسسه و امضا مکاتبات و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: آقای منصور خادمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محمد باقری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi