علی اکبری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی اکبری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  243160xxxx
 • صادره از  مرودشت
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1333 در مرودشت
سمت(ها):
 • رئیس سازمان امور عشایر ایران

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز شیراز
کمیسیون‌ها
 • دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1390/2/1
آگهی 9820586
آگهی تصمیمات شرکت پارس فراساز سهانی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ 19/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 24/12/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اسماعیل حسن‌بیگی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی دادخواه‌تهرانی به کدملی وارد شوید ـ شرکت پارس نسیم به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی اکبری به کدملی وارد شوید ـ علی جدیدی به کدملی وارد شوید ـ خلیل التجائی به کدملی وارد شوید ـ سعید سهرابی به کدملی وارد شوید ـ مریم ترابی به کدملی وارد شوید ـ تعداد 997/374 سهم بی‌نام شرکت به بانام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به 997/499 سهم بانام و 3 سهم بی‌نام 1000 ریالی میباشد. مهدی دادخواه‌تهرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی اکبری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی جدیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد عادی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi