سیدعلی ادیانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدعلی ادیانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  225987xxxx
 • صادره از  سوادکوه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1338
سمت(ها):
 • مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شرکت های تابعه وزارت نفت

تحصیلات:
 • دکتری حقوق عمومی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز جویبار/سوادکوه/قائمشهر
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دومکمیسیون انرژی در سال دوم
 • نایب رئیس دومکمیسیون انرژی در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز جویبار/سوادکوه/قائمشهر

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1392/6/7
آگهی 1139087
آگهی تغییرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رستم قاسمی ش ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره و علیرضا ضیغمی ش ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مصطفی کشکولی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و حمیدرضا سیدجعفری ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و سیدمحمود رضوی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و اصغر رمضانی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و علی زیار ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و سیدعلی ادیانی ش ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره و حسین شیوا عضو اصلی هیئت مدیره و جلیل سالاری وشهربابکی ش ملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره و امان اله حیاتی عضو علی البدل هیئت مدیره و فرهاد احمدی ش ملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره و اسماعیل کاوه ش ملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره
پ1684623 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi