آقای احمد مازنی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد مازنی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  224962xxxx
 • صادره از  کردکوی
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1340 در کردکوی
سمت(ها):
 • معاون بنیاد شهید کشور

تحصیلات:
 • دروس خارج فقه و اصول
 • کارشناسی ارشدمدیریت دولتی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 15458667
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل درتاریخ 21/07/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام : مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :الف- فراهم کردن امکان ادامه تحصیل یا کسب مهارت و حرفه آموزی در افراد در دامنه آموزشی واجب التعلیم گروه سنی 7 تا 20 سالگی در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه است و بزرگسالان بازمانده از تحصیل گروه سنی 16 سال به بالا (با اولویت گروه سنی اول) ب- تلاش در ورود یا بازگرداندن کودکان و دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کلاس درس و در غیراینصورت ضمن کوشش در کشف و شناسایی استعداد و سپس راهنمایی آنها ، تلاش جدی و وافر در مهارت آموزی موثر و منتج به اشتغال مولد در مراکز آموزش فنی حرفه ای ،کارگاه‌ها ، آموزشگاه‌ها /بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 29/11/1398 سازمان امور اجتماعی کشور. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله بهار ، خیابان دکتر علی شریعتی ، خیابان شهید آیت اله طالقانی ، پلاک 17 ، ساختمان 17(428)سابق ، طبقه دوم ، واحد 8 کدپستی 1563674839 سرمایه شخصیت حقوقی 23,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عبداله نوروزی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمود مهرمحمدی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم الهه حجازی موغاری به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا واعظ مهدوی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمدرضا میراسکندری به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سید مجتبی هاشمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محسن غیاثی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محسن ولییی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سیدحسین شریفی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سید ابوالفضل رضوی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین مقیمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سید شهاب الدین چاوشی ترکی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای احمد مازنی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای علی اوسط هاشمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمدحسن موسوی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای عباسعلی باقری ورکانه به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای عبدالرضا فولادوند راد به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای نعمت بنی آدم به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم ایراندخت فیاض به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای داود آمری راد به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای داوود نعیمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه مدیران آقای عبداله نوروزی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت خزانه دار به مدت 2 سال آقای محمود مهرمحمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود خانم الهه حجازی موغاری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا واعظ مهدوی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای محمدعلی ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمدرضا میراسکندری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید مجتبی هاشمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای محسن غیاثی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای محسن ولییی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای سیدحسین شریفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای سید ابوالفضل رضوی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای محمدحسین مقیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای سیدمهدی حسینی خامنهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای بهرام محمدیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای سید شهاب الدین چاوشی ترکی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای احمد مازنی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای علی اوسط هاشمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای سیدمحمدحسن موسوی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای عباسعلی باقری ورکانه به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای عبدالرضا فولادوند راد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای نعمت بنی آدم به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود خانم ایراندخت فیاض به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود آقای داود آمری راد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای داوود نعیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضوهییت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره و بامهر موسسه معتبر خواهد بود بازرسان آقای سیدمحمدرضا شهابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جهانشاه صدیق به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/26
آگهی 14415589
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری گلستان شمس ایرانیان درتاریخ 16/10/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت ها: مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی هنری، انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی، طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی، عرضه و مبادله محصولات فرهنگی دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نواری های صوتی و تصویری، سی دی فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی، ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری، انجام فعالیتهای انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.(با اخذ مجوز لازم) برگزاری نمایشگاههای کتاب (عمومی و موضوعی) برگزاری هنرهای نمایشی تاسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری طراحی و برگزاری دوره های مهارتی فرهنگی و هنری (طبق نظر استان) موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد. شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 10/09/1397 مرجع صادرکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تیموری، خیابان یاس، بلوار شهید حمید صالحی، پلاک 0، ساختمان 110، طبقه پنجم، واحد 9 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 6,500,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سید مجتبی نور مفیدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1,300,000 ریال سهم الشرکه آقای سید علیرضا حسینی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1,300,000 ریال سهم الشرکه آقای محمد اسماعیل کریمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1,300,000 ریال سهم الشرکه آقای احمد مازنی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1,300,000 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر احمدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 1,300,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سید مجتبی نور مفیدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید علیرضا حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رضا جعفری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد اسماعیل کریمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای احمد مازنی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدعیسی احمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اصغر احمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرس: آقای محمد حسن مزیدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی موسسه به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات موسسه با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پ971016686378735  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi