رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

حسین نیازآذری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حسین نیازآذری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  206456xxxx
 • صادره از  بابل
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1336 در بابل
سمت(ها):
 • مدیر عامل آب و فاضلاب

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز بابل
کمیسیون‌ها
 • دبیر دوم کمیسیون عمران در سال دوم
 • دبیر اولکمیسیون عمران در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز بابل

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1400/1/25
آگهی 15747433
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاورخانه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 177264 و شناسه ملی 10102195919
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاورخانه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین نیازآذری شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی14000261665 به عنوان عضو هیات مدیره و هومن مشعشعی شماره ملی 4969650896، بعنوان نماینده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شناسه ملی10100345177 به عنوان عضو هیات مدیره و علی باقری شماره ملی 2992703699، بعنوان نماینده شرکت کار و تامین به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. حسین نیاز آذری بعنوان رییس هیات مدیره و هومن مشعشعی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل و علی باقری بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/12
آگهی 11786036
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 22/2/89 و احکام صادره جهت حاصل تبصره ذیل ماده 12 اساسنامه شرکت مزبور که در تاریخ 23/3/89 واصل گردید:

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد پرورش به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، حسین نیازآذری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره ، علیرضا قاسمی‌پورافشاری به عنوان اعضای اصلی و حسین سهرابی‌کاشانی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل تعیین گردیدند

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/19
آگهی 11832848
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 18/12/89 عطاء‌اله قبادی‌فومشی به کدملی وارد شوید به جای علیرضا قاسمی‌پورافشار به کدملی وارد شوید به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی وارد شوید و محمدرضا محمودی به کدملی وارد شوید به جای حسین نیاز‌آذری به کدملی وارد شوید به نمایندگی سهام شهرداریهای استان تهران به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi