رامین نور قلی پور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رامین نور قلی پور
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  203154xxxx
 • صادره از  گنبد کاووس
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1350 در خواف
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه،سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور

تحصیلات:
 • دکتری درژئوماتیک و سیستم اطلاعات مکانی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان گلستان مرکز بندر ترکمن/کردکوی
کمیسیون‌ها
 • دبیر اولکمیسیون صنایع و معادن در سال دوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/11/1
آگهی 12606936
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تبادل گران پاک انرژی خزر درتاریخ 26/10/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور بازرگانی وخریدوفروش کلیه فراورده های نفتی وگازی.خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی ـ عقدقراردادبا ـ ارائه کلیه عملیات و معاملات بازرگانی و تجاری در داخل و خارج از کشور ـ دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی وحقوقی ـ اخذنمایندگی ازشرکتهاوکارخانجات داخلی وخارجی واعطای نمایندگی ـ شرکت درمزایدات ومناقصات ونمایشگاههای داخلی و خارج از کشور ـ اخذتسهیلات (ارزی و ریالی) از منابع اعتباری داخلی وخارجی.و در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ خیابان مطهری جنوبی ـ مابین مطهری دهم و دوازدهم ـ ضلع شرقی ـ تقاطع استاندارد کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ بیست میلیون ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 1000 سهم بانام میباشد که مبلغ000/000/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 511 مورخ 28/8/94 نزد بانک ملی شعبه گرگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. امیرهوشنگ خوش آئین کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 3. زلیخا نور قلی پور کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3. رامین نور قلی پور کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلیبه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای امیرهوشنگ خوش آئین به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره ـ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه اصفیائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی ـ خانم نیلوفر صادقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش941026523252670  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi