تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

علی ساری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی ساری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  198858xxxx
 • صادره از  دشت آزادگان
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1355 در دشت آزادگان
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • وزارت نفت

تحصیلات:
 • دانشجوی دوره دکتری مهندسی برق قدرت سیستم
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان مرکز اهواز/باوی/حمیدیه/کارون
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1399/7/13
آگهی 15432948
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 550883 و شناسه ملی 14008802242
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت های اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره به شرح ذیل است : آقای وحید ترکیان به شماره ملی 0031807021به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی باشناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره (غیر موظف) -آقای علی ساری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام با شناسه ملی10860723760به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل (موظف) -آقای جهانگیر علی عبدی زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره (غیر موظف) اختیارات هیات مدیره ذیل ماده 38 اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. • تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. • اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. • پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. • افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. • اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. • به امانت‌‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. • رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاد دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم‌‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به بازرس و حسابرس. • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت‌های مالی 6 ماهه به حسابرس بازرس. • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها. • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده. • انتصاب و عزل مدیر عامل. • استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. • همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود. تبصره 1- حکم انتصاب مدیر عامل منتخب هییت مدیره توسط مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ابلاغ می گردد . امضای قراردادها ، اسناد و اوراق تعهدآور به شرح زیر تعیین گردید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و هرآنچه که به نحوی برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا از شرکت سلب حق نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/27
آگهی 14685636
آگهی تغییرات انجمن خیریه جامعه اوتیسم خوزستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۷۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : مجید معرفی شلحه به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، محمد مراد خوش اخلاق به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره ، فاطمه احمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار علی ساری به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ، اشرف تشکری به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره , یاسین عبدالسیدحویزاوی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره , مصطفی علوی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره , محمدحسن اسدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و عباس کوراوند به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره امین فرهادی سرتنگی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره . امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و خزانه دار ودر غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد . نادر لطیفی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علیرضا نکوفر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه فرهنگ جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi