تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای محمدجواد فتحی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدجواد فتحی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  191107xxxx
 • صادره از  رامهرمز
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1344 در رامهرمز
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه تهران

تحصیلات:
 • اتمام لمعتین و حدود 3 سال دروس خارج فقه و اصول
 • دکتری حقوق جزاء و جرم شناسی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1398/4/3
آگهی 14660729
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت هم اندیشان دادخواه درتاریخ 27/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کمک به ایجاد شفافیت و کاهش فساد در سطح جامعه با توجه به مجوزشماره وارد شوید تاریخ 15/12/97 از وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، کوچه جلیل مژدهی ، کوچه معیر 1 ، پلاک 50 ، ساختمان جنباز شهید علی شکراللهی ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : اولین مدیران : آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهاره آروین به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمود حسینی پزوه به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدجواد فتحی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم سیده حمیده زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا هاشم زائی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi