تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای علی‌رضا رحیمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی‌رضا رحیمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  175101xxxx
 • صادره از  اهواز
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1347 در اهواز
سمت(ها):
 • مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
 • مقدمات (تحصیلات حوزوی)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات/پردیس
کمیسیون‌ها
 • دبیر اولکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1389/12/15
آگهی 11774805
آگهی تأسیس شرکت نسل نوین فاوا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 27/11/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/11/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

1ـ موضوع شرکت: 1ـ انجام پروژه‎های مطالعاتی، و مشاوره در زمینهای مدیریتی و بازرگانی و نیز خدمات مربوطه 2ـ خدمات سخت‎افزاری رایانه فروش لوازم جانبی آن 3ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات مالی لازم از بانکهای خصوصی یا دولتی و مشاوره در امور بازرگانی و تجاری 4ـ شرکت در مناقصات و مزایدهای شرکتها، سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی 5ـ مشارکت با موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه‎های بازرگانی 6ـ اخذ نمایندگی از سازمانها و شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه‎های بازرگانی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی نبش خ 18 پ 66 ـ کدپستی 2135436453.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می‎باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ آقای علیرضا رحیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5 ـ خانم معصومه رحیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره.

3ـ5 ـ آقای علیرضا رحیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای علیرضا رحیمی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/12/15
آگهی 11774805
آگهی تأسیس شرکت نسل نوین فاوا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 27/11/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/11/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

1ـ موضوع شرکت: 1ـ انجام پروژه‎های مطالعاتی، و مشاوره در زمینهای مدیریتی و بازرگانی و نیز خدمات مربوطه 2ـ خدمات سخت‎افزاری رایانه فروش لوازم جانبی آن 3ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات مالی لازم از بانکهای خصوصی یا دولتی و مشاوره در امور بازرگانی و تجاری 4ـ شرکت در مناقصات و مزایدهای شرکتها، سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی 5ـ مشارکت با موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه‎های بازرگانی 6ـ اخذ نمایندگی از سازمانها و شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه‎های بازرگانی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی نبش خ 18 پ 66 ـ کدپستی 2135436453.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می‎باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ آقای علیرضا رحیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5 ـ خانم معصومه رحیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‎مدیره.

3ـ5 ـ آقای علیرضا رحیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای علیرضا رحیمی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi