آقای بیت اله عبداللهی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
بیت اله عبداللهی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    173845xxxx
  • صادره از  هریس
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1

سمت(ها):

تحصیلات:
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز اهر/هریس

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/6/8
آگهی 13571509
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت هریسی‌های مقیم شهرستان تبریز در تاریخ 30/05/1396 به شماره ثبت 3656 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. باستناد مجوز شماره وارد شوید 19/4/96 استانداری آذربایجان شرقی ثبت و آگهی بلامانع است: موضوع: کلیه فعالیت‌های جمعیت غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع اقوام با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران همفکری و تعامل با نخبگان، صاحب نظران و افراد با تجربه و کارآمد در رابطه با حل مشکلات و مسائل شهرستان تعامل و همکاری با مسولین شهرستان در جهت توسعه پایدار و پیشرفت شهرستان کسب اطلاع از اوضاع و احوال همشهریان ساکن در شهرستان تبریز و شهرستان هریس به منظور ایجاد بستر مناسب برای ایجاد همگرایی و وفاق ساماندهی افراد و موسسات غیردولتی صاحب امکانات و توانمند برای ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تقویت و توسعه شهرستان شناسایی و مطالعه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مادی و معنوی شهرستان جهت بهره برداری ایجاد بستر مناسب برای افزایش روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در امور شهرستان انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهر تبریز مقصودیه کوچه نوبر بن بست حاج تاروردی حکیم پلاک 95 ساختمان رز طبقه همکف واحد شرقی کدپستی وارد شوید اولین مدیران: آقای کریم نوری حامد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ودود سفیدی هریس به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا امینی آذر به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی اشرف هاتف هریس با کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار هیئت مدیره آقای کمال غفوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای بیت اله عبداللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای میرجعفر سجودی هریس به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر جمعیت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین اصلی و علی البدل: غیبعلی زیرک باکدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و عیسی دانشپور بخشایش با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi