آقای سیدحمایت میرزاده

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدحمایت میرزاده
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  162067xxxx
 • صادره از  مغان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1341 در مغان
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه فنی و حرفه ای

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اردبیل مرکز گرمی
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1397/3/1
آگهی 14029220
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خانه‌ی توسعه مغان درتاریخ 24/02/1397 به شماره ثبت 88 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیت‌های خانه غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع عمران و آبادانی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد_نمود. برابر نامه شماره 36 م مورخه 7/1/1397 اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز‌های لازم مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: اردبیل شهر گرمی قلعه باشی خیابان امام خمینی کوچه محبی پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ صفر ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای محمدباقر بهشتی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین دشتی ساری درق به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم کبری ناموران گرمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای یداله صفری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدحمایت میرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای زین العابدین سعادتی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای عبدالحسین ناصری به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال عبداله اصلان زاده به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی به مدت یکسال دارندگان حق امضا: «کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبرخواهد بود.» اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمی مغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi