رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

خانم مژگان آقاپورخوئی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مژگان آقاپورخوئی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    008324xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1400/6/8
آگهی 15983640
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روناک همراه تجارت پویا درتاریخ 03/06/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات گوشی تلفن همراه و لوازم الکترونیکی مجاز، عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، تهیه و توزیع، پخش و بسته بندی اقلام مجاز بازرگانی، اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی.انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر یزد، محله گازرگاه ، کوچه 57[دبستان اسلامی رمضانی] ، خیابان سلمان فارسی ، پلاک 695 ، طبقه اول کدپستی 8914616481 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 508 مورخ 31/05/1400 نزد بانک صادرات ایران شعبه یزد با کد 50 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای مهدی فرجی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مژگان آقاپور به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد قنبران یزدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و همچنین قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره ومهرشرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام اخوان سیگاری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم نجم السادات باغیان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار جام یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083862
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید با پرداخت 000 000 250 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از 000 000 500 ریال به 000 000 750 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می‌کندو ماده مربوطه در در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه و آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083866
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید با دریافت 000 000 250 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد در نتیجه سرمایه از 000 000 750 ریال به 000 000 500 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/16
آگهی 13629681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین گستر مانی درتاریخ 04/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، تهیه، توزیع، صادرات و واردات تلفن همراه، وسایل وابزار و لوازم جانبی مربوطه، تولید و توزیع نرم افزار‌های غیر فرهنگی در مربوطه و انجام امور حق العملکاری مربوط به موارد ذکر شده، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مربوط به موضوع فعالیت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی اخذ وام و تسهیلات و گشایش اعتبار ال سی از کلیه بانکها و موسسات معتبر مالی اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیر تخصصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران اباذر خیابان ش نجف زاده فروتن (بوستان دوم) خیابان شهید حمیدرضا شالی (گلستان ششم) پلاک 74 طبقه دوم واحد شمالی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم مژگان آقاپور به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: خانم مژگان آقاپور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi