آقای سیدعلی حسن دخت

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدعلی حسن دخت
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    129229xxxx
  • صادره از  اصفهان
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  3

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1399/6/23
آگهی 15371672
آگهی تغییرات شرکت هیوا گستر تیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529283 و شناسه ملی 14007745505
آگهی تغییرات شرکت هیوا گستر تیران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کرم کریم پور به کد ملی5169889781 به سمت رییس هیات مدیره و سید علی حسن دخت به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و سعید طالعی فرد به کد ملی0015506819 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/15
آگهی 15338844
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و سعید طالعی فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره و سیدعلی حسن دخت به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رییس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/2
آگهی 14141027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا گستر تیران درتاریخ 06/05/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت فنی کلیه پروژه های عمرانی وساختمانی از قبیل انبوه سازی شهرک سازی آپارتمان سازی راهسازی سدسازی پل سازی تونل سازی محوطه سازی ، مشارکت و سرمایه گذاری در امور ساختمانی و فروش آن طرح و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت واردات وصادرات، خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص آهن ، استیل بصورت شمش یا آلیاژی میلگرد ـ مواد غذایی شامل برنج و چای قند و شکر ، روغن ،نهاده های دام و طیور، دامداری ،فرآورده های خام دامی و دام زنده و نهادهای کشاورزی،احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی بویژه صنایع فولادی و آهن آلات و سایر صنایع وابسته به آن ،خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه موضوع شرکت اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولنجک ـ خیابان ساسان ـ کوچه یکم ـ پلاک 1 ـ مجتمع بوستان ـ طبقه اول ـ واحد 2 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 20/04/1397 نزد بانک ملت شعبه اشرفی اصفهانی با کد وارد شوید پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی حسن دخت به شماره ملی 1292293470و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای کرم کریم پور به شماره ملی 5169889781و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میلاد ترابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970506621924943  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi