رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای پویا حدادی کلاهی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
پویا حدادی کلاهی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    007849xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1399/4/4
آگهی 15248472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی مهاجرتی رهپویان راستین مهاجر در تاریخ 20/03/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره در امور مهاجرتی ـ مشاوره در زمینه اخذ روادید و مهاجرت ـ ارایه قوانین و اطلاعات مهاجرت و انجام کلیه امور مربوط ـ تفهیم و اطلاع رسانی جمعی در امور قوانین سایر کشورها به متقاضیان مهاجرت، ارایه خدمات تکمیل و مشاوره و راهنمایی کلیه فرم های اینترنتی مجاز. خدمات مربوط به خرید و فروش ملک در ایران و خارج از ایران، خدمات مشاوره کسب و کار در داخل و خارج، خدمات خودرویی و قطعات خودرو، مبادلات ارزی و واردات و صادرات کالا، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی، خارجی و بین المللی، اخذ و اعطای شعب و قبول نمایندگی در سراسر ایران، اخذ و دریافت تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از موسسات مالی و اعتباری و بانک های داخلی و خارجی و بین المللی، شرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی و درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 13، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله جمهوری، خیابان آزادی، خیابان اوستا، پلاک 36، طبقه همکف، واحد 0 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 246254/99/60 مورخ 12/03/1399 نزد بانک رفاه کارگران شعبه کرمان خودرو با کد 1333 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم نسترن طوسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد طوسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای پویا حدادی کلاهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سوسن رادپور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حامد دادفر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ990320470479833  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi