آقای علی‌رضا مجید انصاری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی‌رضا مجید انصاری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    007429xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  2

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1399/10/17
آگهی 15580693
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایبد دارو درتاریخ 09/10/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید، توزیع، صادرات و واردات انواع مکمل ها و داروهای شیمیایی، گیاهی، سنتی و بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه ی هر یک از محصولات مذکور، تجهیزات پزشکی، برگزاری هر قسم نمایشگاه، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی، ایجاد و تاسیس شعبه در سراسر کشور، ترخیص کالا از گمرک سراسر کشور، انجام کلیه فعالیت های فوق در قالب پروژه برای ارگان های دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله دزاشیب ، خیابان شهید مجتبی آقایی ، بن بست مسعود نیا ، پلاک 2 ، طبقه سوم ، واحد 5 کدپستی 1936943916 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 113/1150/99 مورخ 10/08/1399 نزد بانک آینده شعبه میدان ونک با کد 1150 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای علیرضا مجیدانصاری به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای کامبیز گیلانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از زیست مبنا اکسیر به شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی سالاری تبار به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل به همراه امضاء رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن صنعتی کلوخی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محمدامین جاویدی قراچه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/8/20
آگهی 14285466
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیست مبنا اکسیر درتاریخ 05/08/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:واردات ،صادرات ، و تولید مواد اولیه مکمل های پایه طبیعی و اسانس به همراه تجهیزات وابسته جهت تولید، فرآوری و کنترل کیفیت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله فاطمی ـ خیابان کارگرشمالی ـ ک شهیدان اکبری ـ کوچه سهند غربی ـ پلاک 6 ـ طبقه اول ـ واحد شمالی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 5000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 5000 سهم آن بانام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 898/830/97 مورخ 21/07/1397 نزد بانک سامان شعبه اسدآبادی با کد 830 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای کامبیز گیلانی به شماره ملی 0054858704و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای حسن رضادوست چهارده به شماره ملی 0069815641و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا مجید انصاری به شماره ملی 0074295446و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی امینی به شماره ملی 2219791912و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا و در صورت عدم حضور مدیرعامل به امضا دونفر از اعضا هیات مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن صنعتی کلوخی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مرتضی امینی شریف به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970805855743437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi