آقای نیما نصیری نائینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
نیما نصیری نائینی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    007011xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
وبزی

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/12/26
آگهی 13898734
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نما نگاران ایده پرداز درتاریخ 07/12/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت و ارائه خدمات در فضای مجازی، سامانه غیرتجاری اینترنتی مجازی، ارائه انواع خدمات مجاز غیرتجاری و تخصصی به صورت تحت شبکه یا تحت وب، مشاوره و طراحی در زمینه فعالیت‌ها و خدمات رایانه‌ای و طراحی وب، برگزاری سمینار و همایش‌های مرتبط با موضوع فعالیت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - نارمک - کوچه شهید علیرضا حاجیان مقدم - خیابان دماوند - پلاک 581 - طبقه دوم - واحد 3 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای نیما نصیری نائینی به شماره ملی وارد شوید دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عالی پور مرغملکی به شماره ملی وارد شوید دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای نیما نصیری نائینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای غلامرضا عالی پور مرغملکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi