رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای مهدی دژ حسینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مهدی دژ حسینی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    005500xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1399/5/27
آگهی 15337347
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18984 و شناسه ملی 10101874688
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/12/1398 که طی نامه شماره 7147 مورخ 3/4/99 به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی دژ حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi