آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  084942xxxx
 • صادره از  فریمان
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  6
متولد 1350 در فریمان
سمت(ها):
 • ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
 • متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد/کلات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان شمالی مرکز مشهد/کلات
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در سال چهارم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال چهارم
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال سوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال سوم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال دوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون اجتماعی در سال اول
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد/کلات

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1398/12/13
آگهی 15115499
آگهی تغییرات اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 48713 و شناسه ملی 14008807403
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت یک سال - خانم فاطمه سادات زیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و به سمت عضو هییت مدیره به مدت یک سال وآقای اسماعیل سقاب اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره به مدت یک سال انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی برای مدت یک سال همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ981207647700735  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/21
آگهی 14927323
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم در تاریخ 11/09/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مطالعات، طراحی، ارائه راهکارهای کاربردی، توسعه و گسترش پژوهش درزمینه مدیریت و سیاستگذاری برابر قوانین و مقررات حاکم بر کشور ـ زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط در حیطه مبانی ارزشی انقلاب اسلامی ـ بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه مدیریت و سیاستگذاری ـ اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف اندیشکده ـ فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط ـ همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه مدیریت و سیاستگذاری با رعایت قوانین و مقررات ـ ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در اندیشکده ـبرگزاری نمایشگاه و همایش ها و سمینارهای علمی و سیاسی و مرتبط با موضوع موسسه و ارائه ی دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ـ ایجاد و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در همایش ها و سمینارهای مرتبط با موضوع موسسه و حضور درنمایشگاه های داخلی و خارجی و ارائه کتب و مطالب الکترونیکی و اینترنتی و ایجاد نمایشگاه های مجازی (الکترونیکی و اینترنتی)درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ایرانشهر، خیابان بهشهر، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 11، طبقه همکف، واحد جنوبی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 980,000 ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل سقاب اصفهانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه سادات زیدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال آقای اسماعیل سقاب اصفهانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال خانم فاطمه سادات زیدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و برای مدت یک سال همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980911429674978  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/24
آگهی 14612872
آگهی تغییرات خیریه مسکن سازان اهل بیت توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4777 و شناسه ملی 14005259699
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 03/08/1397 و نامه شماره 177993/97,920 مورخ 27/12/97 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدهادی جاوید به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره 2. آقای محمدابراهیم محسنی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره 3. آقای سیدامیرحسین قاضی زاده به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره 4. آقای نعمت الله ظریف به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره 5. آقای رضا نیک باف طرقبه به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره 6.آقای مجتبی قدسی روحانی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره 7. آقای مرتضی علوی زاده به کد ملی وارد شوید به سمت خزانه دار 1.آقای مجتبی قدسی روحانی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردید 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل( اقای مجتبی قدسی روحانی )و نایب رییس هیأت مدیره یا خزانه دار (محمدابراهیم محسنی یا مرتضی علوی زاده ) همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ش980225648943331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/24
آگهی 14345413
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی ووشو خراسان رضوی درتاریخ 14/09/1397 به شماره ثبت 6298 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:به استناد نامه شماره 15469/3مورخ 04/06/1397اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و: با عنایت به ماده 11 و 12 فهرست نهادهای عمومی و غیر دولتی، هیات ها و فدراسیون های ورزشی جزء نهادهای عمومی غیردولتی می باشند و با استناد به ماده 1 آیین نامه هیات ورزشی استان، هیئت های ورزشی نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوط در استان می باشد که فعالیت های آموزشی (برگزاری دوره های داوری، مربیگری، برگزاری و اعزام به مسابقات ورزشی )، استعدادیابی، گسترش ورزش ووشو ومرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط اجرا و نظارت می نمایند. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، بلوار جانباز، بلوار خیام، بلوار فردوسی، پلاک 0، مجتمع ورزشی شهیدبهشتی، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:1 ـ آقای محمود یوسفی ملک آباد شماره ملی: وارد شوید ـ خانم زهره قرائی ش ش 1786 شماره ملی: وارد شوید ـ آقای هادی غمخوار یزدی شماره ملی: وارد شوید ـ آقای محمدزحمت شماره ملی: وارد شوید ـ آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی شماره ملی وارد شوید ـ خانم عفت شریعتی کوهبنانی شماره ملی: وارد شوید ـ آقای محمدعلی صابر شماره ملی: وارد شوید اولین مدیران: 1 ـ آقای محمود یوسفی ملک آباد شماره ملی: وارد شوید به سمت خزانه دار ـ خانم زهره قرائی شماره ملی: وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت ـ آقای هادی غمخوار یزدی شماره ملی: وارد شوید به سمت دبیر هیئت ـ آقای محمدزحمت کش شماره ملی: وارد شوید به سمت رئیس هیئت ـ آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت رئیسه ـ خانم عفت شریعتی کوهبنانی شماره ملی: وارد شوید به سمت عضو هیئت رئیسه ـ آقای محمدعلی صابر شماره ملی: وارد شوید به سمت عضو هیئت رئیسه برای مدت 4 سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: همچنین اسناد بانکی اوراق بهادار و تعهدآور هیات با امضا ثابت خزانه دار و امضا رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات، نائب رئیس و در غیاب نائب رئیس، دبیر هیات، به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ش970914649206251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/8/23
آگهی 14295066
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نغمه سازان تراز اوا درتاریخ 10/08/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه، تولید و توزیع، خرید و فروش مواد، ملزومات، وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی ورادیولوژی.ارائه کلیه خدمات بهداشتی ودرمانی واحداث مراکز پزشکی ودرمانگاه وبیمارستان وخدمات مربوط، مطالعه وتولید صنایع نوین وارایه خدمات و پشتیبانی خدمات مرتبط با پزشگی، خدمات بیمارستانی ومراکز درمانی، خدمات ازمایشگاهی، کنترل کیفیت، مشاوره مهندسی پزشکی و دارویی. و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات دولتی وخصوصی جهت شرکت، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، پس ازاخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ محله /هاشمیه ـ خیابان کوثر 5/29 ـ خیابان هاشمیه 26 (کوثر 29) ـ پلاک 103 ـ ساختمان پورداوود9 (پزشکان هاشمیه) ـ طبقه چهارم ـ واحد 45 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 140 سهم وارد شوید ریالی تعداد 140 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 17/06/1397 نزد بانک تجارت شعبه مدرس با کد 4100 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به شماره ملی 0849429218و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مجید حدادی اول به شماره ملی 0934250766و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای صادق جعفرزاده بجستانی به شماره ملی 0943027047و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای بهرام شیبانی نوقابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مسعود فیروزی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ش970810610179974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/20
آگهی 12553780
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سلامت یاران مجد شرق درتاریخ 28/09/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید و توزیع، خرید و فروش مواد، ملزومات، وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی. ارائه کلیه خدمات بهداشتی و درمانی و احداث مراکز پزشکی و درمانگاه و بیمارستان وکلینیک خواب و خدمات مربوط، مطالعه و تولید صنایع نوین و ارایه خدمات و پشتیبانی خدمات مرتبط با پزشگی، خدمات بیمارستانی و مراکز درمانی، خدمات ازمایشگاهی، کنترل کیفیت، مشاوره مهندسی پزشکی و دارویی. و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی جهت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، پس ازاخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی شرکت:خراسان رضوی. مشهد بلوار هاشمیه ـ نبش هاشمیه 26ساختمان پزشکان واحد 45 کدپستی: وارد شوید -سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/4 ریال منقسم به 4000 سهم 1000 ریالی که تعداد 4000 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/000/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 177/4100,051 مورخ 05/08/1394 نزد بانک تجارت شعبه مدرس پرداخت گردیده است.-اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اولین مدیران شرکت: 1.آقای صادق جعفرزاده بجستانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 2.آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی به شماره ملی0849429218به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 3. آقای مجید حدادی اول به شماره ملی0934250766 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 4. آقای مهدی بخشائی به شماره ملی0651766745 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 5. آقای مسعود فیروزی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 6.آقای نعمت اله مختاری امیرمجدی به شماره ملی0940227207 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدندوکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور رسمی وبانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن بنی احمد به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلرخیان ثانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ش940928221443202 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi