آقای محسن کریم پور آذر

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محسن کریم پور آذر
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    005152xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/12/9
آگهی 13374174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا پرتو گلستان در تاریخ 16/01/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید و فروش، تولید و توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به خصوص مبدل‌های تلفن همراه و درشت نماهای تلفن همراه و تبلت، میکروسکوپ، ایجاد شعب در سراسر کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، برپائی همایش‌ها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جنت آباد مرکزی خیابان شهید کاظم بصارتی (7 شرقی) بن بست پرستو پلاک 4 طبقه سوم واحد جنوبی کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: وارد شوید ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محسن کریم پور آذر به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم رقیه فیض الهی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا فیض الهی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محسن کریم پور آذر به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم رقیه فیض الهی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi