خانم فاطمه سعیدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
فاطمه سعیدی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  005148xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1341 در تهران
سمت(ها):
 • مدیر موسسه فرهنگی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات/پردیس
کمیسیون‌ها
 • دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1398/8/2
آگهی 14853569
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد در تاریخ 23/07/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: ارتقاء سلامت و کاهش فساد، نابرابری، تبعیض و فقر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 25/02/98 معاونت مشارکتهای مردمی وزارت کشور مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ـ 16، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد 403 دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای حسین راغفر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رحمت اله حافظی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره خانم پروانه سلحشوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا واعظ مهدوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهزاد کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. همچنین آقای محسن ایزدخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه سعیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد. پ980723969121603  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/5
آگهی 14660759
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری ره آورد هنر هامون در تاریخ 27/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع : . برگزاری همایش ، گردهمایی ، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری و مشارکت در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی ازطریق خدمات فرهنگی هنری . برگزاری نشستهای فرهنگی ، هنری ، ادبی ( شعر و شاعران ) ، معرفی ، بررسی و نقد کتاب و نشریه و نیز انتخاب و اهدای جوایز به برگزیدگان آثار فرهنگی و هنری . ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت امور فرهنگی ، هنری ، مطبوعاتی و سینمایی ، ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری . طراحی ، ساخت و راه اندازی مجتمع یا مرکز فرهنگی هنری ( با هماهنگی دبیرخانه هیأت رسیدگی مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ) . طراحی و برگزاری دوره آموزشی فرهنگی هنری مهارت‌های آزاد و مهارتی کار دانش طبق نظر اداره کل استان . برگزاری نمایشگاه مد و لباس ، ایجاد نمایشگاه دایمی ، موزه و نگارخانه‌های مد و لباس ( با اخذ مجوز لازم ) . برگزاری جشنواره موضوعی و مناسبتی مد و لباس ( با اخذ مجوز لازم ) . معرفی فعالیت‌های مد و لباس ، طراحی ، تدوین و تولید ژورنال و راه اندازی استودیو مد و لباس و تولید تصاویر مربوطه ( با اخذ مجوز لازم ) بموجب مجوز شماره 134031/98 مورخ 5/3/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، باغ نظر ، کوچه مرمری ، کوچه شهید محمود مسجدی ، پلاک 14 ، ساختمان چناران ، طبقه چهارم کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی : وارد شوید ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم فاطمه سعیدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای علی نیک پور فرخ به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 ریال سهم الشرکه خانم الهام برخورداری به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم فاطمه سعیدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال خانم الهام برخورداری به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال آقای محمدصالح برخورداری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال دارندگان حق امضا : تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم فاطمه سعیدی مدیرعامل و ممهور به مهر مؤسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی صادر خواهد_شد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi