رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای اسحق حاجی زاده

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اسحق حاجی زاده
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    005120xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  9
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1391/11/28
آگهی 968483
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی بقائی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسحق حاجی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حمزه لو به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 25/8/1392.
2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 15/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011109533934 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/10/3
آگهی 10383293
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 25/8/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی بقائی به شماره ملی وارد شوید و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید و آقای اسحق حاجی زاده به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 25/8/92. در تاریخ 22/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/3
آگهی 9806608
آگهی تأسیس شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 21/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: طراحی برنامه‌ریزی ایجاد و عملیاتی کردن راهبردهای مدیریتی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط در سطح جهانی منطقه‌ای و ملی برای سازمان‌ها نهادها شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و همچنین مشارکت با آنها در طرح‌ها و فعالیتهای مرتبط شرکت برای نیل به اهداف خود میتواند به عملیات زیر مبادرت نماید: انجام مطالعات و پژوهش‌های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه‌های مختلف از قبیل اقتصادی فن‌آوری اجتماعی و محیط زیست ارائه طرح‌های راهبردی به منظور توانمندسازی و ارتقا بهره‌وری مطالعه انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیتهای اقتصادی و عملیاتی کردن آنها از طریق ادغام مجزاسازی و خروج ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار سیستم‌ها تهیه طرحهای تجاری روش‌های تامین مالی گزارشات امکان‌سنجی و مطالعات بازار ـ برگزاری سمینارهای جامع مدیریت کاردبردی به منظور ارتقا سطح دانش بینش و مهارت مدیران در راستای تربیت و پرورش مدیران جهان تراز و حرفه‌ای برگزاری انواع همایش‌ها کارگاه‌های تخصصی مربوط به موضوع فعالیت همراه با ارائه آخرین مقالات و پروژهشهای علمی و کاربردی روزآمد در داخل و خارج از کشور.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان احمد قصیر خیابان هشتم پلاک 6 ـ کدپستی 1514716711

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/30 ریال منقسم به سی میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد سی میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/500/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/1/90 نزد بانک پارسیان شعبه گاندی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای علی‌اشرف افخمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای مجید جمالی افوسی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای اسحق حاجی‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی‌امیری بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

6ـ 5 ـ آقای اسحق حاجی‌زاده بشماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی دارای اعتبار است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ موسسه دایارایان به شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای علی امانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/28
آگهی 9994474
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر بین الملل سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ14/7/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/8/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان به شناسه ملی وارد شوید ـ محمد سخایی‌فولادی به کد ملی وارد شوید ـ هادی جوهری به کد ملی وارد شوید ـ کامران نعمتی به کد ملی وارد شوید ـ هادی مشهدی به کد ملی 2218354322. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 14/7/89 اسحاق حاجی‌زاده به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد سخایی‌فولادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هادی جوهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/8
آگهی 11703428
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 7/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 7/7/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی وارد شوید و آقای عارف نوروزی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی وارد شوید و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 7/7/91.

3ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عارف نوروزی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.

4ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صوتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 22/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/10/3
آگهی 11553607
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 25/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 22/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/12
آگهی 10706428
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 30/11/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 24/2/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی وارد شوید و بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی10100182809 و شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی وارد شوید و شرکت مدبران شیمی به ش ملی10103121942 و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی 10102933619. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 28/1/90 منصور معظمی به ش ملی1219277819 به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اسحاق حاجی‌زاده به ش ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری البرز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به ش ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت مدیرعامل و حسین سلیمی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی بنیاد 15 خرداد و عباس رفیعی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدبران شیمی به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام‌جمعه‌زاده به ش ملی وارد شوید و یا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 از ماده 43 اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/8
آگهی 10746697
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 7/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 7/7/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی وارد شوید و آقای عارف نوروزی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی وارد شوید و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 7/7/91.

3ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عارف نوروزی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.

4ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صوتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 22/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/23
آگهی 10850529
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ 29/2/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی بقائی بشماره ملی وارد شوید و آقای عارف نوروزی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی وارد شوید و آقای غلامرضا حیدری‎کردزنگنه به شماره ملی وارد شوید و آقای اسحق حاجی‎زاده به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 29/2/1392

3ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/10/1389 بتصویب رسید.

در تاریخ 12/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi