حسین مقصودی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حسین مقصودی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  079272xxxx
 • صادره از  سبزوار
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1352 در سبزوار
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • دبیر آموزش و پرورششهردار سبزواررئیس و عضو شورای سبزوار

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشدمدیریت آموزش
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز جغتای/جوین/سبزوار
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1395/5/27
آگهی 12952135
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی فرهیختگان بیهق سبزوار درتاریخ 17/05/1395 به شماره ثبت 3864 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: برابر نامه شماره 541 مورخ 29/01/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی سبزوار ارائه خدمات اداری شامل تایپ، تکثیر و تاسیسات، مراکز تفریحی ایجاد واحد‌های تولیدی و صنعتی در زمینه‌های مختلف طراحی و نظارت فنی بر اجرای پروژ ههای ساختمانی شامل مراکز فرهنگی، مسکونی، بهداشتی، آموزشی، تجاری، اداری و … ایجاد صنایع جانبی کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان و ایجاد واحد‌های پرورش طیور و آبزیان اخذ نمایندگی از شرکتها، موسسات، تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف ایجاد سالن‌های پذیرایی، احداث هایپر مارکت‌های، تاسیس مجتمع‌های مراکز رفاهی بین راهی، غذاخوری و اراده خدمات مربوطه و همچنین تهیه و طبخ و تولید غذا برگزاری نمایشگاههای و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور اخذ وام و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری برای شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و موسسات تعاونی و خصوصی احداث مراکز رفاهی خدماتی فرهنگیان پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: سبزوار باغ ملی اداره آموزش و پرورش صندوق پستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 99 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 99 سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 29/10/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سبزوار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای رضا محقق نژاد به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی 0790374943. آقای سید رضا افضل نیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0790332991. آقای عبد الباقی خویش آوند به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 0900108215. آقای سید حمید رضا روح الامینی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 0793356520. آقای ابراهیم مهجور به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی 0790311763. آقای جواد خادم الشریعه به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی وارد شوید 7 آ قای علی دسترس به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 0793475317. آقای حمید رضا طیبی ثانی به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی 0793285011. آقای حسن محرابی مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0790625237. اقای مهدی الهامی نژاد به سمت منشی هییت مدیره شماره ملی 1 وارد شوید 7 00 برای مدت سه سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای حسن محرابی مقدم (رئیس هیئت مدیره) وسید حمید رضا روح الامینی (مدیرعامل) و مهدی الهامی نژاد (منشی هیئت مدیره) و واوراق عادی و نامه‌ها با امضا و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین مقصودی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و روح اله محرابی زاده به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi