آقای محمود نگهبان سلامی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمود نگهبان سلامی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  076910xxxx
 • صادره از  خواف
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1356 در هزارخانه
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز خواف/رشتخوار
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز خواف/رشتخوار
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال سوم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1397/2/31
آگهی 14028643
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهبری سازگاری آوید درتاریخ 24/02/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور بازرگانی در چارچوب قانون صادرات و واردات و قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه کشور. طراحی، مشاوره، تولید، واردات و صادارت مواد اولیه و ابزار و تکنولوژی لازم برای سازگاری محیط‌های طبیعی و انسانی برای مقابله با چالشها و ایجاد فرصت خرید و فروش اموال، املاک و اراضی در راستای منافع شرکت برگزاری همایش، کارگاه و دوره‌های آموزشی و تولید محتوا اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. سرمایه گذاری در کلیه فعالیت عمرانی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و خدماتی راسا و یا با مشارکت سایر بخش‌ها خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش آنها و مشارکت مدنی با شرکت‌های مدنی با شرکت‌های مختلف داخلی (دولتی و خصوصی) و خارجی به منظور توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ارائه یا دریافت خدمات در زمینه‌های اقتصادی فنی، مالی، مشاوره‌ای، نظارت و کارشناسی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - سعادت آباد - خیابان شهید برادران صرافها - خیابان بیست و هفتم شرقی - پلاک 30 - طبقه چهارم - - کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 09/11/1396 نزد بانک ملت شعبه خوش شمالی با کد 6742 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای عبدالستار فهمیده به شماره ملی وارد شوید و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود نگهبان سلامی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسماعیل احمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زینب اسیری به شماره ملی وارد شوید و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای اسماعیل احمدی به سمت مدیرعامل و رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهداد توکلی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عزیزالله دشتی فدکی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi