تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای سید محمد باقر عبادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سید محمد باقر عبادی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  065036xxxx
 • صادره از  بیرجند
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1349 در بیرجند
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

تحصیلات:
 • دروس خارج فقه و اصول
 • کارشناسی ارشد الهیات
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان جنوبی مرکز بیرجند
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان جنوبی مرکز بیرجند/درمیان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال سوم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1397/12/27
آگهی 14511192
آگهی تغییرات آستانه حسین بن موسی الکاظم ع و آرامگاه شهید مدرس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۴۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسن صفاریان با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا دانشور ثانی با کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن اسماعیلی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی دهقانی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید محمد باقر عبادی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi