تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

خانم معصومه آقاپور علیشاهی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
معصومه آقاپور علیشاهی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  004030xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1348 در تهران
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • مشاور برنامه ریزی اقتصادی امور بانکی

تحصیلات:
 • دکتری اقتصاد (گرایش مدیریت کار)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز شبستر
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1396/6/1
آگهی 13565285
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری هیئت ورزشی تکواندو استان آذربایجان شرقی در تاریخ 26/05/1396 به شماره ثبت 3651 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. باستناد مجوز شماره 1836/200/96 مورخ 08/03/1396 اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ثبت و آگهی بلامانع است: موضوع: تعمیم و گسترش رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق بکارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها برگزاری کلاسهای آموزشی، توجیهی و تکمیلی در رده‌های مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی استان برگزاری مسابقات استانیدر رده‌های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات اجرای مقررات و آیین نامه‌های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان ونظارت بر نحوه فعالیت هیئت‌های شهرستانها، شهرها وبخشهای مستقل تابعه اعزام داوران و مربیان استان به کلاسهای ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش که در سطح استان فعالیت دارند تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئت‌های شهرستانها، شهرها و بخشهای مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان تشکیل کمیته‌های موردنیاز براساس ضوابط فدراسیون کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئتهای شهرستانها وبخشهای تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت‌ها در سطح استان به فدراسیون مربوطه و اداره کل تربیت بدنی استان در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهر تبریز باغشمال خیابان نیروی انتظامی خیابان باغشمال پلاک 0 طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می‌باشد. اولین مدیران: معصومه آقاپور علی شاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت رضا فرجی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت معصومه میرغفاری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت جعفر رنجبرپورمارالانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت محمدرضا پوراصل به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت محمدحسین واحد به شماره ملی وارد شوید به سمت دبیر هیئت بهروز طهماسبی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار به مدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیئت وکلیه مکاتبات عادی اداری (غیرتعهدآور) با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی نایب رئیس یا دبیر هیئت انجام می‌پذیرد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/19
آگهی 13362564
آگهی تغییرات مجمع خیرین سلامت شهرستان شبستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۵۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1395 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 13/5/95 فرمانداری شهرستان شبستر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال 1394 به تصویب رسید. حسین سلیمی با کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی محسن مردانه شندی با کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. با توجه به ماده 14 اساسنامه مجمع خیرین سلامت شهرستان شبستر عضویت اشخاص حقیقی زیر در هیات امنا مجمع به تصویب رسید. آقای نادر یوسفی شبستری به کدملی وارد شوید خانم زهرا محرم خانی به کدملی وارد شوید خانم همای سلیمی به کدملی وارد شوید آقای محمد یوسفی شبستری به کدملی وارد شوید خانم ایران معروف به کدملی وارد شوید آقای علی خیری نعمتی به کدملی وارد شوید آقای رحمان خادم انسانی به کدملی وارد شوید آقای اسماعیل عباس نژاد به کدملی وارد شوید خانم گوهرتاج زرگرزاده به کدملی وارد شوید آقای علی دانشوری به کدملی وارد شوید آقای سیدحمید طباطبایی شندآبادی به کدملی وارد شوید آقای رضا عزیز زاده به کدملی وارد شوید خانم معصومه آقاپور علیشاهی به کدملی وارد شوید خانم فریبا شریفلی به کدملی وارد شوید خانم ناجیه عسل فروش به کدملی وارد شوید آقای عباس شکوهی به کدملی وارد شوید آقای بیوک آقا شاطری وایقان به کدملی وارد شوید آقای اصغر امینی به کدملی وارد شوید خانم نسرین چالاکی به کدملی وارد شوید آقای میرفرخ هاشمپور به کدملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi