هادی قوامی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
هادی قوامی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  063874xxxx
 • صادره از  اسفراین
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1346 در اسفراین
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیلات:
 • دکتری علوم اقتصادی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان شمالی مرکز اسفراین
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان شمالی مرکز اسفراین
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال چهارم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال سوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان شمالی مرکز اسفراین

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/11/15
آگهی 12558811
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کاویان درتاریخ 30/09/1394 به شماره ثبت 4854 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: به استناد نامه شماره 244854/22/2 مورخ 24/12/93وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع: ـ کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشورو همکاری درزمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم درامر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشورو کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان خراسان رضوی و استفاده از امکانات و قابلیتهای موجود استان در توسعه آموزش عالی و فراهم ساختن زمینه های جذب و گزینش دانشجوی بومی در شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک و تلاش در جهت تقویت خودباوری و رفع وابستگی های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور و تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی (ایرانی ـ اسلامی) و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه ای پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به نامحدود مرکز اصلی موسسه: خراسان رضوی مشهد بولوار کوثر نبش کوثر شمالی 13 به کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اعضای هیات موسس عبارتند از: آقایان محمود ذکایی به کد ملی 1198854790و غلامحسین رونقی به کد ملی 0651597341و جواد بقایی راوری به کد ملی 2991299045و هادی قوامی به کد ملی 0638746930و مهدی منیری به کد ملی وارد شوید و علی اصغر هادی زاده به کد ملی 0938423525و محمد مومن هروی به کد ملی وارد شوید و احمد عراقی به کد ملی0793125553 و محمد رضا عطائی به کد ملی وارد شوید اعضای هیات امنا عبارتند از:آقایان محسن صادقی به کد ملی 4284205048و رضا جمشیدی به کد ملی 0933142927و سید مرتضی بکاء به کد ملی 0450605264و غلامحسین رونقی به کد ملی وارد شوید و رضا اشرف زاده به کد ملی 3110778637و مهرداد لاهوتی به کد ملی 0793138906وهادی قوامی به کد ملی وارد شوید ومحمد مومن هروی به کد ملی وارد شوید و فائزه توتونیان مشهد به کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیات امنا انتخاب گردیدند که آقای محمود ذکایی بعنوان رئیس موسسه برای مدت 4 سال و آقای علی اصغر هادی زاده بعنوا ن خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضای چکهای بانکی و برداشت از حسابهای موسسه نزدبانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه با امضاء ثابت رئیس موسسه (محمود ذکائی) و یکی از امضاهای متغیر (غلامحسین رونقی و مهدی منیری) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ش940930493308994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi