آقای علی ابراهیمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی ابراهیمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  062042xxxx
 • صادره از  سربند
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1346
سمت(ها):
 • معاون سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
 • رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه استان مرکزی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مرکزی مرکز شازند

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1392/3/6
آگهی 1056711
آگهی تصمیمات شرکت حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۵۵۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 11/10/91 شرکت مذکور که در تاریخ 13/12/91 به این اداره واصل گردیده است:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 31/6/91 بتصویب رسید.
2ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشناسه ملی وارد شوید و اتحادیه تعاون روستایی اراک به نمایندگی آقای فرید خانبلوکی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرسین اصلی و شرکت تعاونی دامداران اسفندان به نمایندگی آقای سیامک افشار به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
3ـ محمد رضا خالقی اردهالی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل (خارج از شرکت) و آقای علی ابراهیمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا قلمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان مرکزی بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید حسینی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی اتحادیه دام داران صنعتی و سنتی استان مرکزی و آقای علی اکبر اسدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی اتحادیه امین صنعت دامپروری استان مرکزی و آقای حمید نادری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی هفتاد قله بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابراهیم علیپور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی گل و گیاه محلات و آقای محسن کریمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان مرکزی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و دارندگان حق امضاء بشرح ماده 14 اساسنامه می باشد.
4 ـ روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردد.
ش83517000011101765789 مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi